Koele Wateren

Dit najaar landt de volgende editie van het M5 project, Koele Wateren, in Bergen op Zoom.

Net als bij de eerste editie wil Arsis weer een aanvullende expositie organiseren.

Van 8 november 2020 t/m 7 maart 2021 is deze te zien in het Markiezenhof.

Parallel expositie

Bij de eerste editie hebben wij een parallel expositie georganiseerd over hetzelfde thema als de hoofd expositie. Velen hebben daaraan meegedaan en er zijn bijna 200 kunstwerken aangeboden. Ook nu staat deelname weer open. Net als de vorige keer zal een jury besluiten welke stukken in het Markiezenhof zullen worden geëxposeerd, waarbij ook gekeken wordt naar de onderlinge samenhang van de te exposeren stukken.

Met het Markiezenhof is afgesproken dat wij weer dezelfde ruimte mogen gebruiken voor deze parallel expositie. Binnenkort kunt u op deze website meer informatie hierover lezen. 

De geselecteerde kunstwerken zullen gedurende de hele periode, van 8 november 2020 t/m 7 maart 2021 te zien zijn. Dit in tegenstelling tot de andere exposities waarover wij u hier verder informeren.

Andere exposities.

Wij hebben besloten, ook in samenspraak met de gemeente ivm het beschikbaar krijgen van ruimte en bemensing, dat wij de andere activiteiten in het kader van deze expositie NIET gedurende de hele looptijd zullen organiseren. Deze andere exposities zullen wij  slechts gedurende een maand organiseren.

Voor deze andere activiteiten hebben wij als startdatum gekozen 8 november 2020, dus gelijk startend met de opening in het Markiezenhof. Echter wij sluiten deze activiteiten af op zondag 6 december 2020. Dat zal dan de laatste dag zijn van deze exposities.

Bij de eerste editie hadden wij nog de beschikking over een eigen ruimte vlakbij bij het Markiezenhof. Helaas hebben wij deze ruimte weer op moeten geven. Wij zijn actief op zoek naar een alternatief zodat wij naast de ca 20 stukken waarvoor ruimte is in het Markiezenhof, ook andere kunstwerken rond het thema kunnen exposeren. Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken, zeker ook omdat dit maar één maand betreft. De gemeente heeft aangegeven actief te willen helpen hierbij. Wij praten o.a. over een aantal gemeentelijke monumenten waar mogelijk (deel) exposities gehouden kunnen worden. 

Uitbreiding

Wij zijn ambitieus en willen deze 2-jaarlijkse exposities meer body geven. Uiteindelijk vinden wij dat we moeten doorgroeien naar een biënnale met diverse kunstuitingen op vele plaatsen in onze stad.
Daarom zijn wij op zoek gegaan naar verdere mogelijkheden.

Op dit moment hebben wij 2 extra exposities naast de bovengenoemde in de planning.

De eerste expositie is een reflectie op bestaande, geëxposeerde, werken uit het depot van het Markiezenhof, die passen in het thema Koele Wateren.  Binnenkort kunnen wij jullie deelgenoot maken van de kustwerken die hiervoor geselecteerd worden en vragen wij dus om hier jullie eigen versie van te maken. Wij gaan dan zowel het origineel (of een reproductie daarvan als het niet mogelijk is de originelen te plaatsen) als de versie(s) van kunstenaars bij elkaar exposeren. Zo brengen wij dan inspiratie en hedendaagse uitwerking bij elkaar.  Wij hopen snel aan iedereen te kunnen laten zien welke originele kunstwerken dit zijn en hoe we een en ander verder uitwerken.

De tweede expositie waaraan gewerkt wordt is van een aantal aangeslotenen bij Atelier 13, die daar werken onder toeziend oog van onze lokale kunstenaar Mart Franken.  Een 30-tal van hen hebben zich aangemeld om een eigen expositie over dit thema te gaan samenstellen. Een mooi project  en een inspiratie voor hen.

Er wordt ook nog gekeken naar mogelijkheden om met scholen een eigen invulling aan dit project te geven. Dat is echter nog niet concreet.

Mocht u ook ideeën hebben, dan kunt u zich altijd aanmelden.

Meedoen

U kunt zich nu opgeven bij ons. Dat is uiteraard net als 2 jaar geleden vrijblijvend. U spreekt uw intentie uit om een kunstwerk aan te gaan leveren voor een van de of beide projecten. De voorwaarden moeten wij nog publiceren maar die wijken niet veel af van die bij de eerste editie. Alleen zullen wij nu wel het aantal kunstwerken dat een kunstenaar kan aanleveren verminderen tot 1-2 stuks, waarbij het wel mogelijk is om in overleg een serie aan te leveren.

Dus meldt u aan als belangstellende. Ook als u mee wilt doen met de reflectie kunt u zich al vast aanmelden, ook al zijn de kunstwerken waarop u kunt reflecteren nog niet bekend.


Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden.  

AANMELDEN OP: m5expositie@arsis-boz.nl.

Voor de goede orde, aanmelden is vrijblijvend. 

Een en ander is nog in ontwikkeling. Dus alles wat hier is gemeld is onder voorbehoud.

Artikel in BN de Stem via deze link

Uitstap naar museum Voorlinden

UITGESTELD TOT NADER ORDER.

Het is soms leuker met elkaar naar een tentoonstelling te gaan, dan alleen.

‘Spider’, door Louise Bourgeois, bij het Museo Guggenheim te Bilbao
© This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Zeven mensen gaan in ieder geval die zaterdag naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Als je zin hebt om aan te sluiten, meld je aan.
Bij het huidige aantal deelnemers gaan we met eigen vervoer, maar als voldoende belangstellenden zich aanmelden, kunnen we alsnog kijken of gezamenlijk vervoer te organiseren is.
In ieder geval meld je altijd aan via app of mail bij Ireneweug@icloud.com.
Irene laat dan tijdig weten hoe we uiteindelijk de reis naar en van Voorlinden gaan maken.

Als we individueel gaan, dan zien we elkaar rond 12 uur bij de ingang van het restaurant van museum Voorlinden. Dit geld ook voor last-minute belangstellenden die op eigen gelegenheid komen.

De entree betaal je zelf en ons advies is om vooraf een kaartje kopen.

Wil je meer informatie kijk dan op de website van Museum Voorlinden

Afterparty. Nabeschouwing over bijdrage KidM, Plekken van plezier.

UITGESTELD TOT NADER ORDER.

Afgelopen jaar hebben een aantal Arsis kunstenaars meegedaan aan Kunst in de Monumenten (Zaterdag 14 en zondag 15 september 2019).
In de ondergrondse ruimte van het schitterende pand “De Blauwe Hand” in Bergen op Zoom, is de lucht, gevuld met herinneringen, voelbaar. Wat heeft zich door de eeuwen heen afgespeeld in deze kelder? Plezier?
Tijdens het monumenten weekend kon je deze plek bezoeken. Bijna 500 bezoekers wisten deze plek te vinden.

Het thema was:

Plekken van plezier

De geluiden uit de kelder zijn buiten niet hoorbaar, in de stilte van de nacht doet niets vermoeden dat er zich iets afspeelt in de diepte. De kelder is groot, de gewelven imposant, de stenen zo doordrenkt met indrukken dat zij links en rechts wat afbrokkelen. Als je er doorheen loopt overvalt je een mysterieus gevoel.

Maak een uitstap naar beneden en ontdek wat er zich buiten het zicht afspeelt in de kelders van de Blauwe Hand.

Kunstproject van:

– Manu Dudink
– Pierrette Schoon
– Hella Sluyters
– Knoest
– Liesbeth de Waal

Op deze avond wordt er terug gekeken op het project, ontstaansgeschiedenis, keuze’s, uitvoering enz enz.

Arsis-sociëteit
Kastanjelaan 160
Bergen op Zoom 
gratis parkeren voor de kerk (en dan omlopen)
zaal open: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur

Avond over fotograaf Stefan Vanfleteren

UITGESTELD TOT NADER ORDER.

Op dit moment is er een expositie van zijn werk in het fotomuseum van Antwerpen. Enkele leden van Arsis zijn er geweest en Christine Veraart houdt een presentatie over zijn werk en wat zij heeft ervaren bij bezoek aan het museum. (De expositie is daar nog te bezoeken tot 19 april 2020.)

Over Stephan Vanfleteren

Stephan groeit op aan de Belgische kust. Als student trekt hij in 1987 naar Brussel waar hij aan de kunstacademie Sint Lucas zijn vak leert. Meteen na zijn studies reist de jonge fotograaf de wereld rond. Tegelijkertijd brengt hij het nieuws in eigen land in beeld. Een decennium werkt hij als fotojournalist en is hij een vaste waarde in de Belgische dagbladen. Rond de eeuwwisseling slaat Vanfleteren een nieuwe weg in. Hij blijft intensief fotograferen, maar kiest nu voor lang lopende en persoonlijke projecten. Daarin gaat hij op zoek naar wat dreigt te verdwijnen, met de melancholie van een romanticus.

Arsis-sociëteit
Kastanjelaan 160
Bergen op Zoom 
gratis parkeren voor de kerk (en dan omlopen)
zaal open: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur

Sunday Salon

Zondag 1 maart 2020 Brunch

Louise Bourgeois organiseerde iedere zondag haar beroemde Sunday Salons.
Kunstenaars kwamen bijeen om bij haar thuis hun werk te bespreken.
Op 22 maart en 19 april worden die Salons op Voorlinden gegeven.
Misschien wat te ver voor een uurtje.

Wij* organiseren een brunch op 1 maart van 11.00 – 13.00 uur.
Kastanjelaan 160, Bergen op Zoom.

Christine en Addy bereiden lekker dingen** voor.

Wij brengen een ode aan Louise Bourgeois en willen met elkaar het hebben over natuur en kunstenaarschap.
Welkom!

Wel moet je je door middel van mail of app aanmelden via christine@christineveraart.nl
Dit ivm inkoop.

*Wij zijn: Christine Veraart, Addy van Kempen, Hans Timmermans en Irene Weug
** Kosten 5 euro per persoon

En…. of vastenavond kunst is?

Op donderdag 27 februari 2020 nemen Koen van der Steen en Wouter Goudswaard jullie mee in de wereld van de vastenavend, die dan weer net voorbij is.

Op het bouwkot van de Stichting Vastenavend, Halwana, ontvangen zij jullie met open armen. Deze avond wordt dus NIET gehouden aan de Kastanjelaan.

Wouter vertelt over het ontwerpen van een A-wagen voor bouwclub De Leutige Krabben.
Hoe begin je aan zo’n ontwerp en wat komt er allemaal bij kijken om het ontwerp ook echt op straat te krijgen?
Koen leidt ons daarna rond door een aantal werkplaatsen van Alwana.
Hoe gaat het bouwproces van een wagen (en in dit geval de prinsenwagen) en wat wordt er nog meer gedaan in zo’n bouwkot?

Dit alles onder de titel; “En… of Vastenavend kunst is? Er komt in ieder geval veel bij kijken!”.

Uiteraard hebben we ook nog een verrassingselement, waar we nog niks over kunnen zeggen…

Datum en tijd: donderdag 27 februari. Aanvang 20:00, inloop 19:30, koffie of thee..
Locatie: Bouwkot stichting Halwana, Zeelandhaven.

Uitnodiging bijzondere excursie In den Scherminckel – 13 februari 2020

Irene Weug vertelt:

‘Tijdens KidM2019 loop ik nieuwsgierig  het archeologisch depot binnen.

Ik tref daar Elvira Adriaansen. Ze leidt me rond en ik val van de ene na de andere verbazing. Op de begane grond een expositie met als bijzonder moment de ‘kaarsenpot’ die ik bij Yvonne Buriks in haar achterhuis zag. Een prachtig pronkstuk.

Daarna dalen we af naar het depot en andere ruimtes: 

Eindeloos  veel scherven en in elkaar geplakte schalen, potten, kandelaars, vergieten.
Verschillende eeuwen gebroederlijk op planken naast elkaar.
Mijn mond valt open bij het zien van de opslag, wat een schoonheid. 

Tenslotte worden grote laden opgetrokken en zie ik in de onderste la allerlei kleine Maria- vrouwenbeeldjes. Ik ben er stil van.  Ik wil dit met jullie delen. Dus vandaar deze excursie.”

Elvira Adriaansen is drs. Pre-industriële samenleving (historica) en amateur-archeologe

Programma

Ik heb met Elvira het volgende programma bedacht voor donderdag 13 februari 2020

19.30 – 20.00 uur: inloop, koffie en thee*, zelf de begane grond expositie bekijken, drie zaaltjes

20.00 uur – 20.20 uur:  ondergrondse zaal met voorbeeldceramiek: functioneel en ambachtelijk tekenen

20.20 -20.40 uur: rondleiding in het depot en de geheime laden

20.40 – uiterlijk 21.50 uur: in elkaar zetten van gevonden aardewerk en/of tekenen van aardewerk of beeldjes met eigen meegebracht houtskool, aquarel of  ander materiaal**
of
diepgaander in gesprek gaan met Elvira

Nazit in een kroegje dichtbij / de Teerkamer. Besluiten op de avond zelf.

Praktisch

De Stichting In Den Scherminckel  huist in het voormalig politiebureau, Wassenaarstraat 61 te Bergen op Zoom.
Fiets-parkeren voor het gebouw of bij de Jumbo.
Auto-parkeren bij stadhuis, let op betaald parkeren.

De benedenverdieping is niet toegankelijk voor rolstoelers.

*  voor koffie of thee wordt een bijdrage van € 0,50 per consumptie gevraagd.

**    Irene zal tekenmateriaal A4 en houtskool meenemen voor liefhebbers.

Vastenavend ekspezisie ′GENEUZEL VAN ′ENDRIK′

′GENEUZEL VAN HENDRIK′, Vastenavend expositie 2020 van kunstenaar Hendrik Boot. 

Vol goede moed begon Hendrik zich weer warm te lopen voor de nieuwe Vastenavend expositie met het thema ′Dweil d’oew neus mar achternaar!’ in gedachten. De kunst is natuurlijk opnieuw de grens te verleggen en een nog hoger niveau te bereiken, op weg naar de eeuwige roem. U denkt misschien: ′dat doet hij wel met twee vingers in de neus′, maar maanden van hard werken verdwenen weer in de afvalbak, ontevreden met het resultaat.

Hendrik zelf vindt het Vastenavendwerk maar wat geneuzel in de marge van de wereld van de hoge kunsten. De Vastenavend-kunstkenners oordelen echter positief over het geklodder en gekrabbel. Zij hebben tijdens de ′preview′ al mogen neuzen in de expositie en kregen meteen de kriebels van Vastenavend weer te pakken, een jeukneus dus.

We kunnen toch wel stellen dat Hendrik een neus heeft voor het herkennen van de sfeer van Vastenavend. Het is allemaal zo herkenbaar en vertrouwd. De dweilende krabben in de straten van Krabbegat, dampend volle cafés, de schetterende trompetten van de dweilbands en de moe gefeeste krabben op weg naar huis.  Met een vlotte impressionistische toets zijn de krabben weer gevangen in de verf van de schilderijen en tekeningen. 

De expositie is te zien in ′t ateljeeke, Dumonstdreef 2, vlak bij de geit. Van zijn leutigste stukken zijn er nu ook reproducties beschikbaar om alle liefhebbers een plezier te doen! Kom en neus even rond in het ateljeeke, en bij Primera! ′Geen lòòpneus, rij d′oew neuske achterna!’ laat ook ′Motour motorvakanties′ in de Lievevrouwestraat 23 ′Endriks leutige Vastenavend stukken zien. Druk tijdens het dweilen even het neuske tegen de ruit.

En mocht het dweilen uw feestneus uit komen dan kunt u altijd nog op Hendrik′s website www.LeutKiek.nl kijken voor de laatste nieuwtjes en de meeste werken.

Locaties en openingstijden

Expositie ′Geneuzel van ′Endrik’, Dumontsdreef 2, 4611 RJ Bergen op Zoom.
Geopend van 2 t/m 23 februari, zaterdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur en zondag 9 maart (kijkdag op de kaai). 

Etalage Motour motorvakanties, Lievevrouwenstraat 23.
alle dagen en nachten te zien.

Primera, Dorpsstraat 62, Halsteren en Zonneplein 2, Bergen op Zoom. maandag t/n vrijdag 9:00 tot 18:00 uur, zaterdag 9:00 tot 17:00 uur. 

Website.

Meer informatie: www.Leutkiek.nl