Thema-avond over (de) Muze

THEMA-AVOND ‘MUZE’

Stichting Arsis Kunst en Sociëteit West-Brabant
donderdag 12 april 20:00 – zaal open om 19h30
Kometenlaan 38 Bergen op Zoom

 


Wie heeft een muze nodig?

Wie wil nog muze zijn?
Zijn muzen nog van deze tijd?

Inleiding

Drie jaar geleden werd Irene Weug uitgedaagd om een eenakter te schrijven. Ze stuitte op een column in het Museumtijdschrift van Oek de Jong over Lydia Delectorskaya. Lydia bleek de muze van Henri Matisse te zijn geweest. Een opmerkelijke jonge vrouw. Irene Weug besloot over haar te schrijven. De eenakter won de eerste prijs bij Huis aan de Schelde.

Een jaar geleden gaf classicus Ward Warmoeskerken een lezing over de muzen in de Griekse en Romeinse oudheid.

Een half jaar geleden barstte de #MeToo discussie los.
Het themanummer #MeToo van het Cultureel Supplement van de NRC van donderdag 15 maart bevatte een artikel van Sabeth Snijders ‘Wie wil er nog muze zijn?’.

Zomaar schijnbaar vier losse zaken.
Tijdens deze Thema-avond gaan we op zoek naar de samenhang.

Programma

 1. Ward Warmoeskerken komt vertellen over de negen dochters van Zeus en Mnemosyne
  (onder voorbehoud omdat Ward mogelijk net vader is geworden).
 2. Irene Weug zal het artikel van Sabeth Snijders uitreiken en bespreken.
 3. Irene zal haar eenakter ‘Als de zon de rivieren roze kleurt’ voorlezen.
 4. Dit verzoek ontvangen door Irene: een extra bijdrage over dit thema door Rem van den Bosch, kunstenaar, woonachtig in Zeeland. 
  Via een collega werd Rem getipt over de thema-avond over (de) Muze. Hij kan vanuit zijn kunstenaarschap en een recent project ‘A Muse a Day’ een bijdrage leveren.
  In 2015 deed Rem onderzoek naar de Muze anno nu en reisde daarvoor 365 aaneengesloten dagen door Nederland en België voor een gesprek bij een voor hem onbekende vrouw en een naaktportret. Zijn project is positief gerecenseerd en in september 2017 is zijn boek (408 pagina’s, Uitgeverij Lecturis) gepresenteerd op de ‘Unseen Photo Fair’ in de Westergasfabriek. 
  www.amuseaday.com
 5. Discussie

Tot slot zijn er wellicht vragen

– zou jij de muze willen zijn van een kunstenaar?
– heb je een muze nodig in je kunstenaarspraktijk?
– heb je een muze / heb je een muze gehad?


Verzoek
: heb je beeldmateriaal wat op een of andere manier linkt aan dit thema, neem het mee op USB-stick. Wil je alvast iets lezen over Lydia Delectorskaya, er zijn mooie artikelen te vinden op het internet.

 

Project M5 – Expositie Lage Landen

Oproep tot deelname

Arsis nodigt alle kunstenaars (bij voorkeur in de regio Brabant, Vlaanderen en Zeeland) uit om kennis te nemen van het project M5 – Expositie Lage Landen in samenwerking met het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

Bent u kunstenaar of kent u een kunstenaar, doe dan mee of stuur dit bericht door.

De expositie

Vijf stadsmusea in Nederland (Westfries Museum in Hoorn, Hannemahuis in Harlingen, Stedelijk museum Zutphen, Museum Gouda en het Markiezenhof) werken samen aan een reizende tentoonstelling ‘Lage Landen’ met werken uit het Rijksmuseum.

De tentoonstelling Lage Landen met als thema aarde, is in Bergen op Zoom te zien van 17 februari t/m 9 juni 2019.

 

Lage landen is de eerste van een serie van vier reizende exposities waarin de identiteit van Nederland wordt onderzocht vanuit de invalshoek van de vier elementen aarde, water lucht en vuur. De exposities, met pakkende titels als Koele Wateren, Hoge Luchten en Hete Vuren, zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen vijf stadsmusea en het Rijksmuseum, die van 2018 tot 2025 loopt.
Op de expositie Lage Landen zijn veertig landschappen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw te zien. Ze zijn van bekende schilders als Jacob van Ruisdael, Paul Gabriël en van kunstenaars van recenter datum, zoals Jozef Israëls, de broers Jacob en Willem Maris en Willem Roelofs. 
Een prachtige reis door de geschiedenis van de Nederlandse landschapsschilderkunst aan de hand van veertig parels uit de collectie van het Rijksmuseum, aangevuld met enkele  aanwinsten uit de eigen collectie.
Design duo AtelierNL, winnaar van de Dutch Design Award 2017 in de categorie research, gaat letterlijk met de voeten in de klei om de identiteit en historie van elke regio te duiden aan de hand van bodemschatten, flora en fauna.


Het Arsis Project

Enige tijd geleden is uit eerdere samenwerking van ons, de Stichting Arsis, met het Markiezenhof het idee ontstaan om in Bergen op Zoom, naast de werken uit het Rijks, ook een aanvullende tentoonstelling te organiseren met werken van kunstenaars uit Brabant, Zeeland en Vlaanderen.

Bij het concept zoals wij het nu voor de ogen hebben wordt deze georganiseerd op één of meer andere locaties, waaronder Galerie Arsis, in en om Bergen op Zoom. De kunstwerken die daar getoond gaan worden, na selectie door een deskundige jury, moeten uiteraard aansluiten bij het thema “Lage Landen”.

Bovendien hebben we het plan om bij de tentoonstelling in het Markiezenhof een aantal speciaal door de jury geselecteerde kunstwerken naast die van het Rijks te exposeren.

Wij zijn voornemens om begin mei een bijeenkomst te organiseren met kunstenaars die zich hiervoor inschrijven. U kunt hieronder aangeven dat u hier belangstelling voor heeft en dan bent u daarmee ook uitgenodigd voor de bijeenkomst op 7 mei 2018 (van 13:00 tot ongeveer 15:00 uur) op waar het concept verder zal worden uitgelegd, waar u vragen kunt stellen en waar u zich daarna kunt opgeven als deelnemend kunstenaar. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het Markiezenhof, de hofzaal.

U kunt hier ook nadere informatie downloaden in de vorm van het projectplan van de tentoonstelling zelf. (In PDF)

Dit bevat overigens niet het onderdeel waarvoor we u hier uitnodigen. U krijgt echter wel een goed beeld bij het concept van de primaire tentoonstelling waar uw kunstwerk bij moet aansluiten. De datum in het document van Bergen op Zoom is niet juist. De Expositie in Bergen op Zoom is van 16 februari t/m 9 juni 2019. Op dit moment is de expositie te zien in Zutphen.

Tenslotte, wij hebben als Arsis geen lijst met alle kunstenaars en kunstenaars verenigingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor deelname. Dus bij deze het verzoek om deze boodschap door te sturen naar iedereen in uw netwerk die mogelijk hiervoor belangstelling heeft of die mensen kennen die hiervoor belangstelling hebben.

Wij hopen op veel kunstenaars, zodat wij een mooie aanvullende tentoonstelling kunnen organiseren.

U kunt u hier vrijblijvend aanmelden als belangstellende en tegelijk voor de bijeenkomst op 7 mei vanaf 13:00 uur: 

Door inschrijven geeft u toestemming dat wij u opnemen in een speciale mailgroep en dat wij u hiermee kunnen benaderen. Ook geeft u toestemming dat wij uw gegevens delen met andere deelnemers en dat wij tzt bepaalde gegevens, o.a. uw naam en website in media uitingen gebruiken rond deze expositie. Uw mailadres wordt alleen gebruikt vanuit Arsis voor dit project. Ook wordt u opgenomen in de mailgroep waarmee wij met u communiceren over voortgang, nieuwtjes, "dienstmededelingen" etc. Vergeet niet op de knop hieronder te klikken en de instructies in de bevestigingsmail te volgen.

 

 

De vijf samenwerkende musea in Nederland

 

April expositie in Galerie Arsis, Marleen Vinke 6-29 april 2018

Zaterdag 7 april 2017 wordt om 14:00 de volgende expositie in Galerie Arsis geopend. Opening zal geschieden door Franka Beyers met muzikale ondersteuning door de band Cool McFinn.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Deze expositie van de bij Arsis aangesloten kunstenaar Marleen Vinke is de gehele maand april te bezoeken op vrijdagen, zaterdagen en op koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur.

Over haar werk zegt Marleen:

Uitgangspunten zijn meestal schetsen die ik overal maak. Vaak zeer snel omdat het vluchtige situaties betreft. Als ik langer de tijd krijg worden de lijnen rustiger en meer overdacht.

Het voordeel van snel werken is dat dit het denken uitschakelt. Mijn hand volgt mijn ogen en legt vast wat ze zien. Ik kan dat niet bedenken. Het ontstaat.

In het schilderen reageer ik intuïtief op wat er ontstaat in mijn werk.  Dit levert vaak een conflictsituatie op. Wat gebeurt er?  Wil ik dit? Hoe ga ik verder?  Soms lukt het om uit te drukken wat ik wil. Soms ben ik er kennelijk voorbij.

 

Bijzondere en succesvolle thema avond met Carine Elion-Valter

Onze thema avonden hebben in het algemeen direct te maken met kunst en cultuur. Deze thema avond had een geheel andere invalshoek en ging over de zeggingskracht van kunst in het algemeen en de literatuur in het bijzonder voor politici en juristen.

De basis van deze avond was het proefschrift “De burger als ongelovige Thomas, geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog” van Carinne Elion-Valter.

Dat de aanwezigen geïnteresseerd waren in de inhoud van deze avond bleek ook wel uit de discussies tijdens en de levendige gesprekken na de presentatie. Zaken als censuur, social-media, ‘fake news’, het belang van kunst en de overeenkomsten en verschillen tussen wet en literatuur kwamen allemaal ter sprake.

Een uitgebreid verslag van de avond kunt u weer lezen in Bergen-op-Zoom.nieuws.nl

Arsis presenteert Willem Beerman

Het woord is aan Willem Beerman

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom – 22 03 2018
U bent van harte welkom bij zijn presentatie
Aanvang 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.30 uur

Willem Beerman komt uit Nijmegen, een stad met in de omgeving veel en afwisselende natuur, wat ongetwijfeld van invloed is geweest op zijn latere werk. Op de middelbare school groeide zijn belangstelling voor het kunstambacht, vooral door het culturele klimaat van de stad. Allereerst door het grote aantal beeldende kunstenaars in de regio, maar ook door de regelmatige tentoonstellingen en kunstmarkten. Veel indruk maakten op hem o.a.: Klaas Gubbels en Flip van der Burgt. 

Voor zijn beroepsopleiding viel de keuze op de 5-jarige dagopleiding van de Tilburgse Academie. Op deze Academie werd een gedegen brede vakopleiding gegeven, waarbij de voorbeelden van klasgenoten vaak belangrijker waren dan de inbreng van de docenten. Hij  kreeg les van o.a. Molenkamp, Ru van Rossem, Pierre Janssen en Theo van Velzen.

Na deze opleiding bleek een groot aantal Brabantse tekenleraren, afkomstig van de Tilburgse Academie, ontevreden over de gebrekkige voorbereiding op de lespraktijk. Zij besloten een groep op te richten om deze achterstand gezamenlijk te corrigeren: Kring Zuid. De resultaten waren zo verbluffend dat zij spoedig tot voorbeeld voor Nederland golden.

De lespraktijk van Willem Beerman, gestart in 1965 op Roncalli, begon door deze contacten met collega’s steeds duidelijker te verbeteren. De aktiviteiten op Roncalli hadden ook grote invloed op zijn werk.

Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van de eindexamens Tekenen op MAVO, HAVO en VWO. Ook aan de opzet van de Nieuwe Lerarenopleiding Tekenen heeft hij kunnen bijdragen. Na 10 jaar Roncalli werd hij docent en later hoofddocent aan de Opleiding voor Tekenleraren te Delft, en na fusie bij Hogeschool Rotterdam.

Naast zijn werkzaamheden bleef hij doorgaan met tekenen, schilderen en grafiek. In de vakanties kon hij veel werk maken waardoor hij van tijd tot tijd kon exposeren. Geleidelijk aan stopte hij met etsen, omdat het een te grote aanslag op zijn gezondheid was. Na zijn pensionering, in 1998, had hij dagelijks gelegenheid de tijd in te halen die hij eerder tekort was gekomen. In de winter, als het licht slechter is, houd hij zich bezig met linosnijden, in de resterende tijd aquarelleert hij graag. Landschap is het favoriete onderwerp van Willem Beerman.  (red. E.W. van Doorn)

Willem Beerman is sinds 2017 aangesloten bij Arsis.

Website Willem Beerman

Facebook Stichting Arsis

Facebook Galerie Arsis

Arsis thema-avond met Carinne Elion-Valter

Op 8 maart a.s. geeft Carinne Elion-Valter een lezing over literatuur als kritisch onderzoek over geloofwaardigheid en vertrouwen.

Zij promoveerde op 8 mei 2017 aan Tilburg University

Kometenlaan 38 Bergen op Zoom – 8 mrt 2018
U bent van harte welkom bij deze lezing
Aanvang 20.30 uur. De zaal opent om 19.30 uur

 

Carinne Elion-Valter vertelt over haar proefschrift “De burger als ongelovige Thomas, geloofwaardigheid, legitimiteit en dialoog”.

Een toelichting:

Heeft beeldende kunst politici iets te zeggen? In mijn proefschrift heb ik geen beeldende kunst besproken, maar diverse romans en gedichten. Voor de vraag of kunstenaars politici iets te zeggen hebben, maakt dat niet zoveel uit. Een van de door mij gelezen auteurs vond dat zijn romans een onderzoek naar de mens waren en naar de erbarmelijke omstandigheden van zijn tijd, de 19e eeuw. Die auteur was Victor Hugo, nog altijd bekend als schrijver van Les misérables. Een andere auteur vond de oorlog geen omgeving voor dichters, maar hij schreef er toch een mooi verhaal over. Mijn onderzoek wees uit dat, of een schrijver nu een maatschappelijk doel heeft, of niet, zijn werk toch interessant kan zijn voor politici en juristen. Maar om dat te zien, moet je de boeken wel op een bepaalde manier lezen.

Wat betekent dit voor beeldend kunstenaars? Is ieder beeldend werk maatschappelijk te lezen of toch niet? Sommige kunstenaars laten zich inspireren door politiek en maatschappij. Andere kunstenaars willen juist geen geëngageerde kunst maken, maar willen iets uitdrukken over hun onderwerp of over hoe zij dat onderwerp ervaren. Het schilderij van nar Erik dat in ’t Vierkantje hing, drukt vooral de kracht en persoonlijkheid van nar Erik uit. Althans zo lijkt het. Toch drukt dit schilderij ook iets uit over wat het betekent een nar te zijn, degene die anders is en daardoor zowel de criticus als de vriend kan zijn van de koning, of prins. Kortom, de vraag voor vanavond is wat de zeggingskracht kan zijn van literatuur en kunst voor politici en juristen. En vervolgens waarvan die zeggingskracht dan afhangt, van de manier waarop het kunstwerk in elkaar zit of toch vooral van de blik waarmee je ernaar kijkt.

U bent welkom bij Stichting Arsis kunst en sociëteit West-Brabant op 8 maart 2018.
De zaal gaat open om 19.30 uur. De lezing begint om 20.30 uur

Over het proefschrift van Carinne Elion-Valter

Facebook Arsis

Opening Maart expositie Gido Hommes

Gido Hommes presenteert in maart 2018 zijn recente werk.

Zaterdag 3 maart werd de maart expositie in galerie Arsis geopend door Albert Hagenaars. Onder zeer ruime belangstelling werd er door Albert gesproken over 4 associaties die het werk van Gido bij hem opriep.

De tekst hiervan is hier terug te lezen…

Een mooie algemeen verslag met foto impressie vindt u op de site van Bergen op Zoom nieuws.

De tentoonstelling is nog de hele maand maart te zien in Galerie Arsis aan de St. Annastraat in Bergen op Zoom centrum. De galerie is open op vrij- en zaterdagen van 12:00 tot 17:00 uur en op koopzondagen van 12:00 tot 17:00 uur.

De kunstwerken zijn ook te koop.

BKC Afscheidsexpositie – Nieuw begin expositie – Maart 2018

Zaterdag 3 maart om 15:00 uur is de afscheidsexpositie van BKC geopend in de Sfeerhaven te Roosendaal.

Meer dan 20 jaar was het Beeldend Kunstenaars Collectief (BKC) actief in Roosendaal. Maar tijden veranderen. BKC leden hebben besloten samen te gaan met Stichting Arsis, Kunst en Sociëteit West Brabant. Samen kunnen we meer bereiken en meer doen voor de kunstenaars in West Brabant. 

Dus het is tijd voor een afscheid expositie. We herdenken BKC en starten met een nieuw begin onder de vlag van Arsis.

De expositie wordt gehouden in “De Sfeerhaven”, West Havendijk 10A te Roosendaal.

We openden zaterdag 3 maart om 15:00 met een blik terug en vooruit.

Daarna kunt u de tentoonstelling gedurende de maand maart bezoeken, elke woensdag t/m vrijdag van 15:00 tot 17:00 en op elke zaterdag van 12:00 tot 15:00.

Zie artikel in BNdeStem

Maart expositie in Galerie Arsis, Gido Hommes 2-31 maart 2018


Arsis biedt in galerie Arsis van 2 t/m 31 maart 2018 gastvrijheid aan Gido Hommes.

De schilderijen van Gido Hommes gaan over begrippen als leven-dood-liefde en strijd, aloude begrippen modern verbeeld.

Hommes raakt met zijn poëtische manier van schilderen deze begrippen in hun kern.

Het zijn schilderijen, die alle franje achtergelaten hebben en zijn geworden tot de essentie van wat hij schildert.

Als een kalligraaf wandelt hij over het doek en laat slechts essentiële sporen na.

De Japans-Chinese manier om de kern van een onderwerp te zoeken en weer te geven is door hem op een puur westerse en eigen manier verbeeld.

Altijd licht van tekening en kleur zijn zijn doeken met hun voortdurende beweging een uitnodiging om telkens opnieuw en intenser te kijken.

Zijn schilderijen geven niet a la minute alles prijs, ze vragen van de toeschouwer aandacht, de wil om te kijken en de transparante wereld van deze doeken/tekeningen te ervaren.

Opening

De opening is op zaterdag 3 maart om 16:00 uur en wordt gedaan door Albert Hagenaars.