Esperanto-monument voorzien van spiegelende elementen

Van Esperanto Monument tot Esperanto Reflex Monument
Kunsten in de Monumenten 2018 Bergen op Zoom 7, 8 en 9 september
 
Wij vragen uw speciale aandacht hiervoor:
Op 24 augustus wordt het Esperanto-monument opgebouwd en ingepakt en daarna nog even afgeschermd van het publiek.

 

De officiële onthulling vindt plaats op vrijdag 7 september door wethouder Barry Jacobs, in aanwezigheid van een afvaardiging van de landelijke vereniging Esperanto Nederland. 

Vier kunstenaars van Arsis (Gerard Fransen, Addy van Kempen, Frits Sonnenberg en Carla STOUThArt) zijn aan de slag  gegaan met het Esperanto-monument, gesitueerd op de hoek van het Bolwerk-Noord en de Korneel Slootmanslaan. Of makkelijker gezegd naast het gerenoveerde Ravelijn. Het thema van KidM 2018 ‘in Europa‘ wordt zichtbaar gemaakt rond het Esperanto-monument. Dit monument, ontworpen en gemaakt door Mario Santuz in 1933, krijgt daardoor extra aandacht.

Zoals de foto u laat zien, wordt nog hard gewerkt aan de verbeelding van de kunstenaars. Het resultaat hiervan is te zien na de opening op 7 september

In de ontwerpfase zijn de kunstenaars met elkaar in gesprek gegaan over ‘wat betekenen Europa en Esperanto voor mij’. Deze twee thema’s brachten ontelbare reflecties en bespiegelingen te weeg. Al werkend met elkaar ontstond bewustwording. Door het Esperanto-monument (tijdelijk) te voorzien van spiegelende elementen geven we aandacht aan de Europese gedachte van 2018: verbondenheid en vrede én Esperanto als wereldtaal met als basis: elkaar verstaan.

Esperanto en Europa ontmoeten elkaar in het Esperanto Reflex Monument.

Augustus expositie in Galerie Arsis, Willemien van Dijke en Martin Hoevenaars 3-26 augustus 2018

Innerlijkheden

Expositie: schilderijen van Willemien van Dijke en Martin Hoevenaars


En zij nodigen je uit voor de feestelijke opening van deze duo-expositie met medewerking van Kuntscollectief P.A.T.

Titel van de openingsperformance is “Dancing the museum”

Je bent van harte welkom op zaterdag 4 augustus om 15.00 uur
Galerie Arsis: St. Annastraat 10 Bergen op Zoom


Willemien van Dijke

De beeldende werken van Willemien van Dijke ademen verstilling en soberheid; ze maken op poëtische wijze de schoonheid van verval zichtbaar.

Broze stukken (zwerf)afval en verweerde materialen vormen samen met natuurlijke pigmenten de basis voor (semi-)abstracte twee- en driedimensionale assemblages waarbinnen tegenstellingen als groei en verval, woekering en aantasting, kracht en zwakte elkaar in stilte vinden en omarmen.

Martin Hoevenaars 

Martin is fysiek acteur/performer en maakt voornamelijk korte poëtische schetsen in beweging, ofwel Mimiaturen. In zijn beeldend werk staat de voorliefde voor beweging centraal en deze komt tot uiting in semi-abstracte landschappen en portretten.

Sinds 2016 is Martin werkzaam als clown bij Stichting CliniClowns Nederland en combineert hij dit met zijn eigen werk.

 

Meer informatie op hun website: http://www.mawihodi.nl/

Expositie “De drie A’s van Hendrik Boot”

Hendrik Boot exposeert tot eind augustus opnieuw werk met het thema “De drie A’s”, in La Pucelle, het restaurant in de Markiezenhof. De toegang is vrij. Op de maandag gesloten. 

 

Hendrik heeft zich laten inspireren door de verse streekproducten asperges, ansjovis en aardbeien. 
U bent van harte welkom om van deze culinaire lekkernijen aan de wand en op het bord te komen genieten! 

Adres: La Pucelle, Hofstraat 2, Bergen op Zoom. 

    

Juli expositie in Galerie Arsis, Mireille Corsten en Hans Timmermans 6-29 juli 2018

Voorbij de Horizon

Expositie: schilderijen van Mireille Corsten en Hans Timmermans


En zij nodigen je uit voor de feestelijke opening van deze duo-expositie

Je bent van harte welkom op 7 Juli om 16.00 uur
Galerie Arsis: St. Annastraat 10 Bergen op Zoom


Wij nemen je graag mee op reis..

 

Voorbij de horizon ligt een belevingswereld.

Een wereld van stil zijn, vol van leegte.

Een wereld waarin we ons kunnen bewegen als we oordeel en verwachting achter ons laten en ons denken stil zetten.

Voor Mireille Corsten en Hans Timmermans is schilderen een meditatief proces waarin ze die stilte kunnen opzoeken. Van daaruit komen beelden gaandeweg tevoorschijn. Een innerlijke reis van ont-dekken waarbij alle overbodige ballast over boord wordt gezet. Tijdens deze tocht, ontstaat ruimte om tot een essentie te komen die zich vertaalt in een schilderij.

Sinds een aantal jaren delen zij samen het leven, een atelier en de fascinatie voor de samenhang tussen kunstzinnig werken en bewustwordingsprocessen.

Deze fascinatie wordt zichtbaar in  hun schilderijen en in het werk met mensen, in de vorm van het geven van onderwijs, schildercursussen en coaching.

 

Mireille 

schildert al langer maar sinds 2013 heeft is haar kunstzinnig werken in een stroomversnelling gekomen. Zij is opgeleid als kunstzinnig dynamisch coach en Vedic Art Teacher.

Ze neemt je desgewenst mee op reis over the River of Vedic Art; Een kunstzinnige reis die je voert langs 17 stappen in creatie die uitmondt in de grote oceaan van eenheid, waarbij het uiteindelijke schilderij meer is dan de som der delen.

Je verkent onderweg je kunstzinnige mogelijkheden, maakt contact met je aangeboren creativiteit en ontwikkelt je bewustzijn.

Hans

is naast schilder ook componist en muziektechnoloog. Hij schildert sinds 1974 en was sinds 1985 als hoofddocent verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zijn compositieonderwijs omvatte o.a. onderwijs in creatieve processen, referentiekaders, repertoires en waarneming. Na zijn pensionering in 2017 werkt hij als o.a. componist, muziek- en piano-docent en als coach voor beginnende kunstenaars.

Als beeldend kunstenaar/schilder is hij vooral gefascineerd door de manier waarop een schilderij ontstaat uit mentale beelden die hooguit gevoed worden door visuele waarneming. Zijn muzikale en zijn beeldend werk gaat steeds meer over intuïtief bewustzijn.

 

 

Verslag van Bloomsday 16 juni 2018

Bloomsday: 5e achtereenvolgende jaar
met speciaal uitgebreid programma

 

Waarom Bloomsday:om het leven en werken van de bekende Ierse schrijver James Joyce te vieren wordt elk jaar op 16 juni en op diverse plekken op de wereld gelezen uit een van zijn beroemde literaire werken met name uit Ulysses. Leopold Bloom is de hoofdfiguur in Ulysses en het boek verhaalt o.a. over zijn omzwervingen in Dublin op 16 juni.

11h00: ochtendprogramma lezing van Dr. C.T. Cusack gelezen door Frederik Grever in Bibliotheek Het Markiezaat BoZ

De lezing door Dr. Cusack is gewijzigd in een voorlezing wegens ziekte. De heer Cusack heeft zijn lezing naar de bibliotheek gemaild. Ter plekke is zijn lezing afgedrukt en vervolgens met humor waar bedoeld, en soms met commentaar aangevuld, door Frederik Grever (met Ewoud Willem van Doorn organisator van Bloomsday) voorgelezen. Het was afwisselend muisstil en ook ruimte voor humor tijdens deze voorlezing waaruit kan worden afgeleid dat het publiek met veel interesse luisterde en Frederik Grever de juiste toon trof.

14h00: middagprogramma voorleeswedstrijd door scholieren middelbaar onderwijs in samenwerking met Bibliotheek Het Markiezaat BoZ

Omdat het dit jaar de vijfde keer was dat de lezing werd gehouden, is James Joyce en Ulysses wat meer onder de aandacht gebracht bij de jeugd. De aanmelding voor de voorleeswedstrijd door leerlingen uit het middelbaar onderwijs heeft in eerste instantie 7 leerlingen opgeleverd. Door ziekte en niet op datum en tijd beschikbaar zijn, is dit aantal gereduceerd naar drie zeer gemotiveerde leerlingen, allen van het Moller (waarvoor dank aan Paul Shelton, docent Engels), die in eigen stijl en met verve door hen gekozen fragmenten uit Ulysses in het Nederlands en Engels hebben voorgelezen.

Ouders en andere geïnteresseerden, waaronder enkele Joyce-kenners, waren het publiek voor deze zeer dappere leerlingen. Het is ook niet zomaar iets om voor te lezen uit het boek van James Joyce dat door velen tot de meest gecompliceerde roman van alle romans wordt bestempeld. De jury die bestond uit Liesbeth van Kerkhof van taleninstituut EBC (zij heeft ’s avonds gelezen bij Arsis) en Mieke Grever (dichteres, aangesloten bij Arsis) hebben op basis van onder andere rustig en helder spreken, goede toon en klemtoon, contact met publiek, hun keuze gemaakt en Tamara Becht tot winnares uitgeroepen. De 2e plaats was voor Samuel Zegers en de 3e plaats was voor Anna Dirven. Zij mochten hun keuze maken uit 5 boeken, alle geschreven door of gerelateerd aan James Joyce. Deze boeken waren een schenking van uitgeverij O’Brien te Dublin. Dit middag-onderdeel van Bloomsday werd afgesloten door Ewoud Willem van Doorn met de introductie en het voordragen van vier gedichten in het Engels uit de kleine bundel Pomes Penyeach (gedichten voor een stuiver per stuk) van James Joyce. De werkgroep hoopt dat bij een volgende Bloomsday meer scholieren zich opgeven mee te doen aan dit onderdeel. Anna, Tamara en Samuel hebben met hun deelname laten zien dat zij het kunnen en durven. Op de foto is te zien dat zij er ook plezier in hadden. Dus de vraag is, waarom zou jij niet meedoen?

v.l.n.r. Anna Dirven, Tamara Becht, Samuel Zegers

Foto’s van het Bloomsday-programma ‘s avonds bij Stichting Arsis

Klik op de foto’s voor vergrootte weergave

Publiek Bloomsday-lezing
16 juni bij Arsis
Simon van Dijk
leest Ulysses
Frederik Grever
leest Ulysses
Ewoud Willem van Doorn
leest Ulysses
Durk en Jen spelen Iers
Liesbeth van Kerkhof
leest Molly uit Ulysses
Marit Spooner
leest Molly uit Ulysses
Jackie Breen
leest Molly uit Ulysses
Drie Molly's op Bloomsday
Durk en Jen spelen
met verve ter afsluiting


20h00: avondprogramma voorlezing uit Ulysses bij Stichting Arsis

1e onderdeel: de heren lazen voor in het Nederlands uit de vertaling van © Henkes en Bindervoet

Frederik Grever heeft als tegemoetkoming aan het publiek ter inleiding een samenvatting gemaakt van de episodes die gelezen zijn in de voorgaande jaren. 

De heren Simon van Dijk, Frederik Grever, en Ewoud Willem van Doorn hebben zich gebogen over tekstfragmenten uit episode tien. De tekstdelen die zij successievelijk hebben voorgelezen waren een opvolging van de lezing die op 16 juni 2017 bij Stichting Arsis gehouden is..

2e onderdeel: de dames lazen voor in het Engels (na de pauze)

Het laatste onderdeel van het voorlees-programma bestond uit het lezen van Molly, het laatste hoofdstuk van Ulysses, handelend over de vrouw van Leopold Bloom. Deze episode kan in sommige tekstdelen pikant en erotisch worden genoemd. De reden ook dat dit boek in eerste instantie verboden was en drukkers het niet op hun persen wilden hebben. Dit moet bezien worden met de normen van omstreeks 1924. Molly werd met veel verve in het Engels voorgelezen door Liesbeth van Kerkhof, Marit Spooner en Jackie Breen. Erg interessant was het dat de tekst in verschillende tongvallen Engels werd gelezen. Liesbeth spreekt perfect Engels. Zij is directeur van taleninstituut EBC Bergen op Zoom. Marit spreekt prachtig Engels-Engels met invloeden van Zuid-Engeland. Jackie’s achtergrond ligt in Ierland waar zij haar jeugd heeft doorgebracht en dat is duidelijk in haar uitspraak, mooi zangerig en stevig Iers, te ontdekken. Drie vrouwen, drie verschillende uitspraken.

Live-muziek

Durk en Jen, Dirk op gitaar en Jan op accordeon, leden van de folkband Raglan Roadworks, hebben de avond op enthousiaste wijze met hun professioneel gebrachte Ierse muziek omlijst. Zij speelden voor aanvang, in de pauze, en na afloop van het programma meest traditionals. Er kon worden meegezongen, zo gedaan.

Projectie van de tekst. zoals de jaren hiervoor heeft Jaap Zandee de teksten op de wand geprojecteerd, zodat ieder kon meelezen.
Audio en Video: Hans Timmermans heeft gezorgd voor het installeren van de Beamer en voor stemversterking.
Taleninstituut EBC: de werkgroep bedankt Liesbeth van Kerkhof voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte.

De Arsis-werkgroep Bloomsday bedankt het publiek en allen die hebben meegewerkt, met name Bibliotheek Het Markiezaat Bergen op Zoom, om deze bijzondere dag succesvol te maken en nodigt u van harte uit voor Bloomsday op zondag 16 juni 2019. Zet deze datum alvast in uw agenda!

 

            

 

Duo-presentatie van Trudie Vrolijk en Jodrike de Koning

28 juni Arsis Kometenlaan 38 BoZ
Zaal open 19h30 – Aanvang 20h00

 

– Aaltje Ventevogel ontmoet Kazimir Malevitsj –

 

Een avond over ons, Trudie Vrolijk en Jodrike de Koning, over kunst, inspiratie, kunstenaars en critici waarbij u aan het denken en aan het werk wordt gezet.

Stelling: Kunst hoeft niet uitgelegd te worden

Trudie Vrolijk tekent vanaf het moment dat zij een potlood kon vasthouden. Zonder dat geen leven.
Technieken die zij toepast: tekenen, aquarel, acryl/olieverf, video/animatie, keramiek.

Jodrike de Koning maakt aquarellen en tekeningen vanaf 1989. Het heeft haar leven verrijkt.
Technieken die zij toepast: potlood, conté en houtskool, aquarel en recent keramiek.

De kunstenaars verwelkomen u graag bij Arsis.

Facebook Arsis
Galerie Arsis

Open Repetitie Jeugdtheater Rotonde voor Samenloop voor Hoop

Al enige tijd maakt Jeugdtheater Rotonde gebruik van dezelfde ruimte voor hun repetities als waar Arsis gebruik van maakt, Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom.

Zij hebben het idee opgevat om ten bate van Samenloop voor Hoop hun repetitie openbaar te houden.

Kom dus op 26 juni meekijken op hun repetitie. Ze repeteren op dit moment voor ‘Romeo en Julia in ± 20 minuten’ en voor maar €5,- (voor het goede doel!) kun je mee komen kijken! 

Dus warm aanbevolen, kom een avondje genieten van hun voorbereiding en steun gelijk het goede doel.  Arsis geeft bovendien € 0,25 per gekochte consumptie die avond aan SamenLoop voor Hoop.

Dus komt allen op dinsdag 26 juni om 20:00 uur naar de Kometenlaan. Wel aanmelden svp bij mail@woutervdw.nl

Juni expositie in Galerie Arsis, Han Aertssen en Annet Vermeulen 1-30 juni 2018

In de maand juni, werken Han Aertssen en Annet Vermeulen samen aan de expositie “Pleased to meet you”

Op zaterdag 2 juni om 16:00 uur wordt deze expositie feestelijke geopend.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Over haar werk zegt Han:

Het materiaal waar ik doorgaans mee werk is klei omdat klei een geduldig materiaal is. Een beeld heeft tijd nodig om te “groeien”. Ik kan soms na weken toch weer een andere weg in slaan. Met klei kan dat mits goed ingepakt. Vervolgens kan het ontwerp rechtstreeks gestookt worden maar ik maak ook wel mallen om meerdere mogelijkheden te hebben.
Ik zoek naar houdingen, uitdrukkingen bepaald door de omgeving/situatie. Een beeld moet zijn eigen verhaal vertellen en tegelijkertijd ook passen in de omgeving waar het geplaatst wordt. Daarbij wordt ik regelmatig gestuurd door actualiteiten die me niet loslaten.
Afhankelijk van het verhaal worden voor de uitvoering materialen en kleuren gekozen.

 

Deze expositie van kunstenaar Han Aertssen in samenwerking met Annet Vermeulen is de gehele maand juni te bezoeken op vrijdagen, zaterdagen en op koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur.

Bloomsday 16 juni 2018

Programma Bloomsday 16 juni 2018

In de binnenstad van Bergen op Zoom en bij Arsis

 

Bloomsday op 16 juni 2018

Om het leven en werken van de bekende Ierse schrijver James Joyce te vieren wordt elk jaar op 16 juni gelezen uit een van zijn beroemde literaire werken Ulysses. Ook in Bergen op Zoom wordt door een groep Joyce-lezers daar gevolg aan gegeven.

Onder de paraplu van Stichting Arsis Kunst en Sociëteit West-Brabant te Bergen op Zoom zullen dit jaar, evenals in vier voorgaande jaren, weer zes vrijwilligers op Bloomsday 16 juni aanstaande in het Nederlands en Engels voorlezen uit Ulysses van James Joyce. Dit zal plaatsvinden in de Arsiszaal Kometenlaan 38 Bergen op Zoom. Omdat het dit jaar de vijfde keer is dat de lezing bij Arsis zal worden gehouden, willen we Ulysses wat meer onder de aandacht brengen o.a. door het organiseren van een voorleeswedstrijd. Hieronder leest u meer. Het programma zier als volgt uit. Alleen aan het ontbijt zijn kosten verbonden. Alle andere onderdelen van het programma zijn gratis toegankelijk.

Ochtendprogramma

09.30 uur Iers ontbijt in café Helene bij boekhandel Quist
aanmelden vóór 13 juni op mail@heleneskeuken.nl
of telefonisch 0164-240232
maximaal 25 personen / kosten zijn € 12.50 p.p.
extra: korte lezing poëzie van James Joyce

11.00 uur lezing “Waarom zou ik Ulysses lezen?”
door Dr. C.T. Cusack, docent aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen / bibliotheek Het Markiezaat BoZ

Middag- en avondprogramma

13.40 uur muziek in Ierse sferen / Bibliotheek
14.00 uur voorleeswedstrijd uit Ulysses
voor scholieren middelbaar onderwijs / Bibliotheek
vóór 1 juni opgeven bij f.fluweel@gmail.com

19.30 uur muziek in Ierse sferen
20.00 uur voorlezing uit Ulysses van James Joyce in het NL en EN
bij Stichting Arsis Kunst en Sociëteit Kometenlaan 38 Bergen op Zoom
22.30 uur plm. afsluiting programma
avondprogramma afgewisseld met muziek in Ierse sferen

Bloomsday voorleeswedstrijd     

Uitnodiging voor scholieren middelbaar onderwijs

Om Bloomsday in verband met het lustrum extra te vieren nodigt Stichting Arsis leerlingen van middelbare scholen uit, een lezing uit Ulysses te houden in de vorm van een voorleeswedstrijd die zal plaatsvinden op 16 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur in bibliotheek Het Markiezaat, Bergen op Zoom.

Reglement

1. Deelname staat open voor leerlingen van alle middelbare scholen. Aanmelding is tot 1 juni 2018 mogelijk via emailadres f.fluweel@gmail.com onder vermelding van voornaam, familienaam, mailadres en telefoonnummer van de deelnemer. Tevens dient een exacte kopie meegestuurd te worden van het fragment dat de deelnemer gaat voorlezen. In het geval van een tekst in het Nederlands, is het nodig te vermelden uit welke vertaling de tekst afkomstig is.

2. Je leest voor uit “Ulysses” van James Joyce. Kies daaruit een wat afgerond fragment, dat bij voorlezen tussen de 5 en 10 minuten duurt. Een open einde is niet erg.

3. Je kunt kiezen of je in het Engels of in het Nederlands voorleest. 

4. Het is nodig je gekozen fragment bij je aanmelding door te geven. Er wordt dan voor gezorgd dat je fragment tijdens het voorlezen wordt geprojecteerd (zodat het publiek kan meelezen). Als blijkt dat een bepaald fragment door meer voorlezers is gekozen, kan de organisatie vragen een ander fragment te kiezen.

5. Als je wilt, kun je voorafgaand aan het voorlezen een (heel!) korte schets geven van wat er voorafgaand aan jouw fragment is gebeurd (eventueel schrijf je dat voor jezelf op). Het publiek zal dan beter snappen waar jouw fragment over gaat.     

6. De jury zal letten op: rustig en helder spreken, goede toon en klémtoon, zodat het publiek wordt meegenomen in het verhaal en je contact met het publiek hebt.
Er zal minder worden gelet op de juiste uitspraak van het Engels. Af en toe verspreken is niet erg.

7. Er zijn mooie prijzen beschikbaar voor de beste drie voorlezers. De prijzen bestaan uit boeken die zijn uitgegeven door de uitgeverij O’Brien uit Dublin. Kort na het voorlezen zal de jury overleggen en zullen direct daarna de uitslag bekend maken. 

8. De jury bestaat uit:
Liesbeth van Kerkhof van taleninstituut EBC Bergen op Zoom
Mieke Grever, dichteres en aangesloten bij Stichting Arsis

Bergen op Zoom, mei 2018