Korte Update over onze deelname aan Koele Wateren

Wij zijn goed op weg richting weer een mooie expositie parallel aan de expositie van Rijksmuseum stukken in het Markiezenhof. De kunstwerken zijn geselecteerd, rest ons nog het inrichten van de exposities.

In de Tuinkamer van het Markiezenhof zullen wij 14 kunstwerken speciaal gemaakt voor deze expositie en in lijn met het thema gaan exposeren. Een jury heeft de afgelopen week de moeilijke taak gehad om uit ruim 100 ingestuurde kunstwerken een kleine selectie te maken (er is nu eenmaal beperkte ruimte beschikbaar) die bovendien onderling goed bij elkaar passen. Vanaf 10 november kunt u het resultaat in het Markiezenhof gaan bewonderen, voorzover natuurlijk mogelijk door de beperkingen rond Covid-19.

Naast deze kunstwerken hebben wij elders in de binnenstad van Bergen op Zoom nog een expositie aanvullend op die in het Markiezenhof.
Wij hebben in november en december ruimte gekregen voor deze expositie aan het Zuivelplein 5, voorheen het Stadslab van de gemeente.

Daar zullen wij een groot aantal van de ingestuurde kunstwerken gedurende ca 7 weken gaan exposeren. Die zullen, mits de regels rond Covid-19 het toestaan en met de nodige beperkingen zoals maximaal aantal bezoekers die tegelijk binnen mogen zijn, te bekijken zijn op vrijdagmiddagen, zaterdagmiddagen en koopzondagen van 12:00 tot 17:00. Nadere informatie volgt later.

Door Atelier13, wordt zelfstandig ook een aanvullende expositie georganiseerd in de St. Annastraat nummer 10. Deze expositie zal worden samengesteld uit werken van leerlingen van kunstenaar Mart Franken, Nadere informatie daarover volgt ook later.

We hopen zo een mooie aanvulling te kunnen organiseren op de Koele Wateren expositie in het Markiezenhof.

Arsis doet definitief mee met M5 in november

Na een succesvolle samenwerking in 2018/2019 in Bergen op Zoom tussen de organisatie van de expositie in het Markiezenhof, het Markiezenhof en Arsis maken wij ons op voor de volgende editie.

Vanaf 8 november 2020 t/m 7 maart 2021 is deze expositie naar verachting te zien in het Markiezenhof.

Er was bij ons enige tijd de vraag of het op dat moment wel door kon gaan als gevolg van de Covid-19 situatie. Maar ons is verzekerd dat zover nu te voorzien de expositie door zal gaan.
Arsis zal ook aan deze expositie een bijdrage gaan leveren door het organiseren van een parallel expositie voor een beperkt aantal kunstwerken in het Markiezenhof. Afhankelijk van de dimensies van de geselecteerde kunstwerken 20-25 stuks. De vorm en locatie in het Markiezenhof zal zijn zoals bij de 1e editie Lage Landen.

Daarnaast zijn er weer plannen voor het organiseren van een expositie in een andere locatie. Deze zal echter niet zoals bij de eerste editie in meerdere perioden gedurende de looptijd van de M5 expositie worden gehouden. Wij selecteren daarvoor ook een aantal kunstwerken. Deze expositie zal ca een maand worden gehouden. Precieze einddatum wordt later bepaald.

Kunstenaars die zich niet voor de eerste editie hebben aangemeld kunnen zich als belangstellende voor de 2e editie aanmelden. U wordt dan door middel van onze M5 nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Aan het einde van dit bericht bevindt zich een aanmeld formulier hiervoor.

De kunstwerken worden weer door een jury geselecteerd voor het Markiezenhof of de externe expositie. Wij plannen om deze kunstwerken voor eind september beschikbaar te hebben om te kunnen jureren. In de nieuwsbrief de komende tijd meer informatie.

Meer informatie over het project: https://schattenuithetrijks.nl/m5/

Zie ook ons eerdere bericht: https://arsis-boz.nl/koele-wateren/

Reflectie

Naast de “reguliere” expositie zijn we bezig om een aparte expositie te organiseren waarbij men een eigen reflectie kan maken op een kunstwerk in de geëxposeerde M5 collectie. Daarover komt later meer. Maar kunstenaars die mee willen doen kunnen zich daarvoor vrijblijvend opgeven.

Formulier om belangstelling aan te geven.

Door inschrijven geeft u toestemming dat wij u opnemen in een speciale mailgroep en dat wij u hiermee kunnen benaderen. Ook geeft u toestemming dat wij uw gegevens delen met andere deelnemers en dat wij tzt bepaalde gegevens, o.a. uw naam en website in media uitingen gebruiken rond deze expositie. Uw mailadres wordt alleen gebruikt vanuit Arsis voor dit project. Ook wordt u opgenomen in de mailgroep waarmee wij met u communiceren over voortgang, nieuwtjes, "dienstmededelingen" etc. Vergeet niet op de knop hieronder te klikken en de instructies in de bevestigingsmail te volgen.

Bert van der Stoel, oud voorzitter van Arsis, overleden.

Bergen op Zoom heeft een prominente inwoner verloren.

Bert van der Stoel, is na een kort ziekbed op 3 juli 2020 overleden. Hij is 70 jaar geworden.

Bert van der Stoel is geboren als vierde kind uit een gezin van zes kinderen. Zijn vader was in 1947 vanuit Boskoop naar Bergen op Zoom gekomen als predikant.
Besturen zat in het DNA van de familie. Hij was een neef van de PvdA-minister en VN-ambassadeur Max van der Stoel (1924-2011). Zelf koos hij, evenals zijn jongere zus Anne Lize, voor een politieke en bestuurlijke loopbaan bij de VVD.
In Bergen op Zoom was hij in de jaren ’80 en ’90 raadslid en wethouder, met o.a. als portefeuille cultuur.  Want Bert was ook een groot cultuur liefhebber.
Hij was ook actief in de provinciale staten.
Toen hem in 2009, na zijn politieke carrière gevraagd werd voorzitter te worden van Arsis, heeft hij met liefde en inzet deze taak op zich genomen. Hij heeft Arsis tot 2015 als voorzitter geleid. Tijdens zijn voorzitterschap mocht Arsis het 10-jarig bestaan vieren.

Zijn bestuurlijke vaardigheden heeft hij niet alleen in dienst gesteld van Arsis. Zo was hij tot 1990 voorzitter van de Geschiedkundige Kring. Na Arsis trad hij toe tot het bestuur van de stichting Vrienden van het Markiezenhof.

Andere activiteiten van hem waren onder meer voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de Stichting Dodenherdenking Bergen op Zoom en het Algemeen-Nederlands Verbond.

En zeker het vermelden waard is zijn drijvende kracht achter Bergen 700, het feest voor het 700-jarige bestaan van de stad Bergen op Zoom.

Bergen op Zoom zal zijn inzet en bestuurlijke bekwaamheden node missen.

Maarten van ’t Hof
Voorzitter Arsis.

Andere herinneringen aan Bert:

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/oud-wethouder-bergen-op-zoom-en-statenlid-bert-van-der-stoel-70-overleden~a9aa5065/

In Memoriam Frits Wiggers

Op 6 april j.l. is ons lid Frits Wiggers overleden.

Frits was sinds 2010 bij ons aangesloten.
Een gepassioneerd mens en kunstenaar.
Zijn werk kenmerkte zich door fijnheid, dikwijls vol details en fijn lijnenspel.
Bijna altijd gebruikte Frits papier om zich mee uit te drukken.

Een eigen expositie van zijn werk bij Arsis was zijn expositie in december 2016 “Frits Wiggers Donkere Dagen”

“Een vlek op papier, een foutje, het kan tot de mooiste resultaten leiden.”   “Frits Wiggers.”

Zijn laatste activiteit bij Arsis was in 2018.
Hij organiseerde toen een Pop-Up Kunstwinkel. Velen hebben toen hernieuwd met zijn werk kennis gemaakt en sommigen hebben ook werk van hem gekocht.

Een paar maanden geleden was het voor het laatst dat ik en met mij enkele andere Arsis kunstenaars Frits in zijn woning heb bezocht. Het was toen pijnlijk duidelijk dat Frits steeds meer geraakt werd door Alzheimer.

Niet lang daarna is Frits bij tante Louise gaan wonen in Steenbergen.

Frits had ook een aantal goede en trouwe vrienden binnen Arsis. Deze vriendschappen hebben hem veel steun gegeven ook op zijn laatste pad.

We zijn met het overlijden van Frits een belangrijk lid kwijtgeraakt.

Frits is in besloten kring gecremeerd.

Maarten van ’t Hof
Voorzitter Arsis.

Arsis introduceert KUNST IN CORONA TIJD

Rond 17 maart j.l. kwam in een gesprek tussen onze Arsis voorzitter Maarten van ’t Hof en Han Verbeem van Kijk op Bergen op Zoom aan de orde wat Arsis voor activiteiten kan ontplooien nu bij elkaar komen niet meer verantwoord en mogelijk is.

Tegelijkertijd kwamen bij Arsis aangesloten kunstenaars Christine Veraart en Irene Weug met het idee om een actie uit te schrijven waarbij kunstenaars mondkapjes/maskers kunstzinnig zouden benaderen ( 2 of 3D) en foto’s opsturen. Daar gaan we hier ook ruimte aan bieden. (Een zelfgemaakt mondkapje is natuurlijk geen goed beschermingsmiddel !!)

Dat was de geboorte van het idee.
De afgelopen dagen is er gewerkt aan een speciale site om in deze Corona tijd kunstenaars de gelegenheid te bieden om via kunst wat schoonheid en verstrooiing te brengen.

De site kan je vinden op het volgende adres: https://bergenkunst.art

Op deze site kunnen kunstenaars kunstwerken laten zien. Iedere kunstenaar die dat wil kan hier een foto (of later deze week ook film) naar opsturen en dan is dat te zien.

Er is ook een gelijknamige Facebook pagina (Bergenkunst) waar de ingestuurde kunstwerken ook te zien zullen zijn. Inzenden betekent automatisch ook plaatsing op Facebook.

Zo ontstaat er een kunstalbum dat in deze tijd hopelijk enige verstrooiing geeft aan iedereen die verplicht binnen moet zitten.

Als extra service is er een onderdeel waarop je verwijzingen naar virtuele musea op de wereld kan vinden.

En tenslotte is er een speciaal project.

Maskers af – maskers op
Maak een masker in deze Corona-tijd.
Ontwerp-maak- 2 of 3 D, fotografeer- stuur in.
Zolang de sociale isolatie duurt kan je insturen.

De ingestuurde maskers worden gewoon tussen de andere inzendingen geplaatst maar zullen ook uitgesorteerd worden op een binnenkort beschikbare speciale overzichtspagina.

Aan de kunstenaars vragen wij om mooie ontwerpen in te sturen. Alle belangstellenden zouden we willen oproepen om regelmatig te gaan kijken.

Kunst geeft tenslotte schoonheid aan het leven ook in barre tijden.

Het bestuur van Arsis.

PS De site is nog steeds in ontwikkeling en we zullen meer functies zo nodig toevoegen.


Voor de kunstenaars die een ontwerp willen insturen is er een menu item waar je je kan aanmelden en via welke je je ontwerp kan insturen. Nieuwe aanmeldingen moeten wel goedgekeurd worden om misbruik en spam te voorkomen.
Iedere kunstenaars is uitgenodigd.
Samen maken we de wereld een beetje mooier.

Koele Wateren

Dit najaar landt de volgende editie van het M5 project, Koele Wateren, in Bergen op Zoom.

Net als bij de eerste editie wil Arsis weer een aanvullende expositie organiseren.

Van 8 november 2020 t/m 7 maart 2021 is deze te zien in het Markiezenhof.

Parallel expositie

Bij de eerste editie hebben wij een parallel expositie georganiseerd over hetzelfde thema als de hoofd expositie. Velen hebben daaraan meegedaan en er zijn bijna 200 kunstwerken aangeboden. Ook nu staat deelname weer open. Net als de vorige keer zal een jury besluiten welke stukken in het Markiezenhof zullen worden geëxposeerd, waarbij ook gekeken wordt naar de onderlinge samenhang van de te exposeren stukken.

Met het Markiezenhof is afgesproken dat wij weer dezelfde ruimte mogen gebruiken voor deze parallel expositie. Binnenkort kunt u op deze website meer informatie hierover lezen. 

De geselecteerde kunstwerken zullen gedurende de hele periode, van 8 november 2020 t/m 7 maart 2021 te zien zijn. Dit in tegenstelling tot de andere exposities waarover wij u hier verder informeren.

Andere exposities.

Wij hebben besloten, ook in samenspraak met de gemeente ivm het beschikbaar krijgen van ruimte en bemensing, dat wij de andere activiteiten in het kader van deze expositie NIET gedurende de hele looptijd zullen organiseren. Deze andere exposities zullen wij  slechts gedurende een maand organiseren.

Voor deze andere activiteiten hebben wij als startdatum gekozen 8 november 2020, dus gelijk startend met de opening in het Markiezenhof. Echter wij sluiten deze activiteiten af op zondag 6 december 2020. Dat zal dan de laatste dag zijn van deze exposities.

Bij de eerste editie hadden wij nog de beschikking over een eigen ruimte vlakbij bij het Markiezenhof. Helaas hebben wij deze ruimte weer op moeten geven. Wij zijn actief op zoek naar een alternatief zodat wij naast de ca 20 stukken waarvoor ruimte is in het Markiezenhof, ook andere kunstwerken rond het thema kunnen exposeren. Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken, zeker ook omdat dit maar één maand betreft. De gemeente heeft aangegeven actief te willen helpen hierbij. Wij praten o.a. over een aantal gemeentelijke monumenten waar mogelijk (deel) exposities gehouden kunnen worden. 

Uitbreiding

Wij zijn ambitieus en willen deze 2-jaarlijkse exposities meer body geven. Uiteindelijk vinden wij dat we moeten doorgroeien naar een biënnale met diverse kunstuitingen op vele plaatsen in onze stad.
Daarom zijn wij op zoek gegaan naar verdere mogelijkheden.

Op dit moment hebben wij 2 extra exposities naast de bovengenoemde in de planning.

De eerste expositie is een reflectie op bestaande, geëxposeerde, werken uit het depot van het Markiezenhof, die passen in het thema Koele Wateren.  Binnenkort kunnen wij jullie deelgenoot maken van de kustwerken die hiervoor geselecteerd worden en vragen wij dus om hier jullie eigen versie van te maken. Wij gaan dan zowel het origineel (of een reproductie daarvan als het niet mogelijk is de originelen te plaatsen) als de versie(s) van kunstenaars bij elkaar exposeren. Zo brengen wij dan inspiratie en hedendaagse uitwerking bij elkaar.  Wij hopen snel aan iedereen te kunnen laten zien welke originele kunstwerken dit zijn en hoe we een en ander verder uitwerken.

De tweede expositie waaraan gewerkt wordt is van een aantal aangeslotenen bij Atelier 13, die daar werken onder toeziend oog van onze lokale kunstenaar Mart Franken.  Een 30-tal van hen hebben zich aangemeld om een eigen expositie over dit thema te gaan samenstellen. Een mooi project  en een inspiratie voor hen.

Er wordt ook nog gekeken naar mogelijkheden om met scholen een eigen invulling aan dit project te geven. Dat is echter nog niet concreet.

Mocht u ook ideeën hebben, dan kunt u zich altijd aanmelden.

Meedoen

U kunt zich nu opgeven bij ons. Dat is uiteraard net als 2 jaar geleden vrijblijvend. U spreekt uw intentie uit om een kunstwerk aan te gaan leveren voor een van de of beide projecten. De voorwaarden moeten wij nog publiceren maar die wijken niet veel af van die bij de eerste editie. Alleen zullen wij nu wel het aantal kunstwerken dat een kunstenaar kan aanleveren verminderen tot 1-2 stuks, waarbij het wel mogelijk is om in overleg een serie aan te leveren.

Dus meldt u aan als belangstellende. Ook als u mee wilt doen met de reflectie kunt u zich al vast aanmelden, ook al zijn de kunstwerken waarop u kunt reflecteren nog niet bekend.


Zijn er kunstenaars in uw omgeving die ook mee willen doen, wij staan open voor alle kunstenaars die zich aanmelden.  

AANMELDEN OP: m5expositie@arsis-boz.nl.

Voor de goede orde, aanmelden is vrijblijvend. 

Een en ander is nog in ontwikkeling. Dus alles wat hier is gemeld is onder voorbehoud.

Artikel in BN de Stem via deze link

Uitstap naar museum Voorlinden

UITGESTELD TOT NADER ORDER.

Het is soms leuker met elkaar naar een tentoonstelling te gaan, dan alleen.

‘Spider’, door Louise Bourgeois, bij het Museo Guggenheim te Bilbao
© This file is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Zeven mensen gaan in ieder geval die zaterdag naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Als je zin hebt om aan te sluiten, meld je aan.
Bij het huidige aantal deelnemers gaan we met eigen vervoer, maar als voldoende belangstellenden zich aanmelden, kunnen we alsnog kijken of gezamenlijk vervoer te organiseren is.
In ieder geval meld je altijd aan via app of mail bij Ireneweug@icloud.com.
Irene laat dan tijdig weten hoe we uiteindelijk de reis naar en van Voorlinden gaan maken.

Als we individueel gaan, dan zien we elkaar rond 12 uur bij de ingang van het restaurant van museum Voorlinden. Dit geld ook voor last-minute belangstellenden die op eigen gelegenheid komen.

De entree betaal je zelf en ons advies is om vooraf een kaartje kopen.

Wil je meer informatie kijk dan op de website van Museum Voorlinden

Afterparty. Nabeschouwing over bijdrage KidM, Plekken van plezier.

UITGESTELD TOT NADER ORDER.

Afgelopen jaar hebben een aantal Arsis kunstenaars meegedaan aan Kunst in de Monumenten (Zaterdag 14 en zondag 15 september 2019).
In de ondergrondse ruimte van het schitterende pand “De Blauwe Hand” in Bergen op Zoom, is de lucht, gevuld met herinneringen, voelbaar. Wat heeft zich door de eeuwen heen afgespeeld in deze kelder? Plezier?
Tijdens het monumenten weekend kon je deze plek bezoeken. Bijna 500 bezoekers wisten deze plek te vinden.

Het thema was:

Plekken van plezier

De geluiden uit de kelder zijn buiten niet hoorbaar, in de stilte van de nacht doet niets vermoeden dat er zich iets afspeelt in de diepte. De kelder is groot, de gewelven imposant, de stenen zo doordrenkt met indrukken dat zij links en rechts wat afbrokkelen. Als je er doorheen loopt overvalt je een mysterieus gevoel.

Maak een uitstap naar beneden en ontdek wat er zich buiten het zicht afspeelt in de kelders van de Blauwe Hand.

Kunstproject van:

– Manu Dudink
– Pierrette Schoon
– Hella Sluyters
– Knoest
– Liesbeth de Waal

Op deze avond wordt er terug gekeken op het project, ontstaansgeschiedenis, keuze’s, uitvoering enz enz.

Arsis-sociëteit
Kastanjelaan 160
Bergen op Zoom 
gratis parkeren voor de kerk (en dan omlopen)
zaal open: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur

Avond over fotograaf Stefan Vanfleteren

UITGESTELD TOT NADER ORDER.

Op dit moment is er een expositie van zijn werk in het fotomuseum van Antwerpen. Enkele leden van Arsis zijn er geweest en Christine Veraart houdt een presentatie over zijn werk en wat zij heeft ervaren bij bezoek aan het museum. (De expositie is daar nog te bezoeken tot 19 april 2020.)

Over Stephan Vanfleteren

Stephan groeit op aan de Belgische kust. Als student trekt hij in 1987 naar Brussel waar hij aan de kunstacademie Sint Lucas zijn vak leert. Meteen na zijn studies reist de jonge fotograaf de wereld rond. Tegelijkertijd brengt hij het nieuws in eigen land in beeld. Een decennium werkt hij als fotojournalist en is hij een vaste waarde in de Belgische dagbladen. Rond de eeuwwisseling slaat Vanfleteren een nieuwe weg in. Hij blijft intensief fotograferen, maar kiest nu voor lang lopende en persoonlijke projecten. Daarin gaat hij op zoek naar wat dreigt te verdwijnen, met de melancholie van een romanticus.

Arsis-sociëteit
Kastanjelaan 160
Bergen op Zoom 
gratis parkeren voor de kerk (en dan omlopen)
zaal open: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur