Op 15 maart j.l. werd onder overweldigende belangstelling de tentoonstelling ‘Lichtende grenzen / Het oeuvre van Jan Wessendorp’ in de Hofzaal van Het Markiezenhof geopend. In Gallery Lukisan was de volgende dag eveneens een prachtige selectie uit het werk van Jan te zien. Tegelijk met deze twee exposities werd de website www.janwessendorp.art gelanceerd waarop al zijn werk dat hij nog heeft, te zien is. Met uitzondering van de 34 werken die hij aan Het Markiezenhof heeft geschonken, zijn alle overige werken te koop. De website heeft een lange looptijd en wanneer er werken verkocht worden, wordt dat aangegeven met ‘Werk niet meer beschikbaar’. De website bevat alle informatie over Jan in tekst en beeld en geluid en over de tentoonstellingslocaties. 

Al deze exposities zijn nog tot en met 30 juni te bezoeken.

Op 1 juni wordt de derde tentoonstelling van Jans werken geopend in Galerie Arsis. Dan wordt ook het Vriendenboek (Liber Amicorum) gepresenteerd. Daar hebben 49 vrienden en naaste collega’s aan meegewerkt. 

Het is hartverwarmend hoe iedereen zich heeft ingezet om dit project tot een succes te maken.

Een minder fijn maar wel noodzakelijk onderdeel zijn de financiën om het boek uit te geven. Er kunnen geen externe fondsen voor geworven worden, omdat het hier een Vriendenboek betreft. Het bedrag zal dus via familie, vrienden, collega’s en hun netwerken bijeengebracht moeten worden.

Het boek gaat gedrukt worden in een oplage van 100 stuks. De kostendekkende prijs van een boek is € 48,75. Er wordt geen winst op gemaakt.

Het wordt een boek van 25,5 x 21,5 cm, 120 pagina’s, omslag en binnenwerk in full colour, softcover. De vormgever is Pim Huijgens van Page & Poster.

In onderstaand formulier kan je je opgeven voor dit boek en gelijk betalen. We hebben veel kosten gemaakt voor deze uitgave dus een extra gift is welkom. Zodra wij voldoende inschrijvingen hebben gaan we de drukker opdracht geven tot productie van het boek.

Mocht om een of andere reden de belangstelling zo laag zijn dat het project niet haalbaar blijkt te zijn, dan garandeert Arsis dat de gestorte bedragen (met uitzondering van de bankkosten die apart worden berekend) worden teruggestort.

Als alles gaat zoals wij verwachten, dan zal bij de opening op 1 juni a.s. van het expositiedeel in galerie Arsis het boek af te halen zijn of kunnen worden verzonden.

Arsis heeft een ANBI-status, wat betekent dat je het gesponsorde bedrag dikwijls als gift kunt aftrekken bij de belasting aangifte.  Daarom is in de bevestigingsmail en in de omschrijving bij jouw bank het vermeld als gift.

Tenslotte: ken je mensen in je familie, vrienden- of kennissenkring die ook geïnteresseerd zijn in het boek of cultuur een warm hart toedragen: wijs hen dan op deze website pagina.

Via onderstaand formulier kun je dus een exemplaar van dit boek bestellen en meteen betalen. Als je een extra donatie wilt doen, dan kan je één of een aantal malen een bedrag erbij optellen. Deze extra donatie wordt gebruikt om het volledige bedrag van de productiekosten – E 4872,30 incl. BTW – te dekken.


Donatie met Vriendenboek
€ 48,75
Verzendkosten (alleen bij verzenden)
€ 5,00
Extra donatie aantal maal € 10,00
€ 10,00
Extra donatie aantal maal € 25,00
€ 25,00
Extra donatie aantal maal € 100,00
€ 100,00
Totaal