Helaas uw donatie is niet tot stand gekomen.

Maar als u dat nog steeds wenst kunt u toch ons ondersteunen.

Maak daarom zelf een donatie van € 25,-  of een hoger bedrag naar keuze aan ons over. U kunt er ook voor kiezen jaarlijks dit bedrag aan ons te doneren. Daarmee ondersteunt u ons structureel. Regelmatig worden presentaties door kunstenaars, exposities, lezingen etc. georganiseerd. U wordt daarvoor als Vriend van Arsis middels een nieuwsbrief uitgenodigd.
Stuur uw naam, adres, en bankgegevens in een mail aan penningmeester@arsis-boz.nl met als onderwerp ‘donateur’ en daarin ook de tekst:

Ja, ik steun Arsis als Vriend en meld mij hierbij aan…

Ik stort mijn bijdrage van  € 25,- of hoger op rekeningnummer

IBAN NL57 RABO  0171 5690 40 t.n.v. Stichting Arsis Kunst en Sociëteit

(en uw NAW en bankgegevens)

Uw Vriendschap gaat in vanaf de ontvangst van uw overboeking.


Arsis heeft de ANBI status en dat houdt in dat u onder bepaalde voorwaarden bijdragen en schenkingen kan aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer zo nodig bij uw belastingadviseur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!

U kunt ook het online aanmeldformulier gebruiken

  Hierbij geef ik mij op als vriend van Arsis.

  Ik kies voor:
  Eenmalige giftStructurele jaarlijkse gift tot wederopzegging

  en maak het volgende bedrag over

  Uw naam (verplicht)

  Uw adres

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Opmerking: