Noot van de redactie 2022. Deze bijdrage is meer dan 20 jaar oud, dus de inhoud is een teken van de tijd waarin het geschreven is. Maar vanuit historisch perspectief is deze bijdrage uit de begintijd van Arsis belangrijk.
 
OPHEF
e-mailbulletin
een uitgave van

kunst en sociëteit

bulletin nummer 6

Redactioneel
Koud terug van vakantie. En er gelijk weer vol tegenaan. Dat geeft wel ‘ns de blues. Maar gelukkig is daar OPHEF e-mailbulletin. Dat u beoogt te verheffen en op te beuren en u graag attent maakt op onalledaagse gebeurtenissen. In dit nummer een eerste bijdrage van een lezer onder het kopje <<verwijderd door redactie>> , inderdaad hét adres voor reacties, teksten, vondsten, aanmelding en uitschrijving. Eind september is Arsis het toneel van een bijzondere presentatie. In een volgend bulletin wordt daar meer over bericht, al kan een oplettende lezer (en nijvere muisklikker) er nu al wat over te weten komen. Het lijkt ons alles reden genoeg om er weer zin in te hebben. Om toch nog even een moment in die heerlijke vervreemding te verblijven die een bezoek aan een buitenland kan opleveren presenteert de redactie van OPHEF dit voorwoord op unieke wijze.
Tous en tout à nous il semble assez raison d’aller pour lui. Rester cependant un moment dans cet aliénation délicieux qui peut être produit par une visite à un pays étranger le personnel éditorial d’ OPHEF vous présente cet avant-propos d’une seule voie.
Tutti in tutto a noi sembra motivo abbastanza andare per esso. Rimanere tuttavia un momento in quell’alienazione squisita che può essere prodotta tramite una chiamata ad un paese straniero il personale editoriale di OPHEF presenta questa prefazione voi in un modo unico.
Todos en todos a nosotros se parece razón bastante ir para él. Permanecer sin embargo un momento en esa enajenación deliciosa que se pueda producir por una visita a un país extranjero el personal de editorial de OPHEF le presenta esta advertencia de una manera única.

Voor meer informatie: klik…

Duizend gevaren…

door Auke van der Heide

In het nieuwe nummer van de Waterschans, het kwartaalblad van de geschiedkundige kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, pleit architect Ir. Jan Weijts voor herstel van een Belfort op de Grote Markt.
Er is door Cees Warmoeskerken een tekening gemaakt van het voorstel. Het gebouw is gedacht op de hoek van de Markt en de Hoogstraat.

Inderdaad is de markt in Bergen op Zoom een plek die aandacht verdient. Aandacht voor de gebouwde omgeving. Zodat een aantrekkelijke plek ontstaat waar mensen graag zijn. Een omgeving die hen verrast en prikkelt zodat ze zich er thuis voelen. Een waardevolle omgeving dus.

Maar het voorstel van de geschiedkundige kring is het (zoveelste?) bewijs dat Bergen op Zoom met de rug naar de toekomst staat. Want wat is blijkbaar waardevol? Wat schept een atmosfeer van waarden waarmee men zich kan vereenzelvigen? Wat biedt veiligheid en geborgenheid? In wat voor omgeving voelen we ons thuis? Juist: in een oude binnenstad met mooie oude gebouwen. De meesten van ons weten weinig van die geschiedenis, want vroeger niet zo erg opgelet op school, of op diezelfde school was geschiedenis niet veel meer dan heldenverhalen over prachtige en spannende tijden. En sowieso hebben we een geheugen als een zeef. Dus is het wel lekker om alles van vroeger te koesteren. En dan ook écht alles: zowel een in een neostijl opgetrokken misbaksel uit het begin van de 20 ste eeuw als een door vele eeuwen heen gegroeide prachtige middeleeuwse steenklomp mogen zich verzekerd weten van onze niet aflatende liefde voor wat ooit was. Als het maar leuk oud oogt. Dus ook al zou dat nieuw op te trekken gebouwtje er in werkelijkheid nooit hebben gestaan, men heeft de zegen van het overgrote deel van de Bergen op Zoomse bevolking.

Kan het anders? Iets nieuws maken in een oude binnenstad? Natuurlijk! Vermits het met grote aandacht gebeurt. Dus als je een fietsenstalling nodig hebt, dan niet één uit de catalogus van Overtoom. Maar formuleer de opdracht alsjeblieft wél zo dat duidelijk wordt dat dit een stad is die met beide voeten in de 21 ste eeuw staat. Die zich bewust is van de grote – inderdaad ook economische – voordelen van een op de toekomst gericht elan.

Wat die geschiedenis betreft: waar we terecht trots op mogen zijn is dat er steeds weer tijden waren waarin mensen gericht waren op de toekomst. Mensen die bouwden aan hun stad. Vooruit wilden tegen alle moeilijkheden in. Mensen die duizend gevaren te boven zijn gekomen.

Een gedeelte van de duizend gevaren waar we nu mee te kampen hebben wordt gevormd door de eigen angst voor de toekomst en het daarmee samenhangende omarmen van een verleden waar men, als men zich de moeite van enige studie zou getroosten, écht niet naar terug wil.


De Japanse architect Toyo Ito heeft op de Burg in Brugge een tijdelijk paviljoen gebouwd dat een signaal is van subtiele hedendaagse architectuur in hét historische hart van de stad.

Toyo Ito werd aangezocht om, met gevoeligheid voor de historische plek, de Burg weer te verbinden met een traditie van 10 eeuwen architecturale kwaliteit, door het ontwerpen van een tijdelijke constructie. De Burg is de plek waar Brugge ontstond, het is tevens de plek waar nog de funderingen van de voormalige Sint-Donaaskerk aanwezig zijn.

Toyo Ito slaagt erin door het gebruik van innoverende technieken, gekoppeld aan zuivere architecturale lijnen, een beeld te creëren van lichtheid, vooruitgang, maar ook vergankelijkheid en evolutie. Het concept koppelt eenvoud aan een scherpe visie op de plek. Het paviljoen is meer dan een architecturaal, cultureel statement, het is tevens een uitdaging aan de industriële know-how en het introduceert nieuwe materiaaltoepassingen.

bron: http://www.brugge2002.be/nl_activity_fiche.asp?act_id=630&lan_id=1

foto’s: http://www.danda.be/architecture/?id=46

Kunst is een voertuig….

Spiritualiteit is van de Goden

De Dood…
Kunnen wij niet met een ‘kunstje’
Bezweren….

De veronderstelde Waarheid
kunnen we slechts bevragen.

Met de drang en de gave
Tot scheppen, kunnen wij een bijdrage doen tot Ethiek….
Door uit te kunnen drukken, verbeelden…..,
Is de Beeldende (kunstenaar)
Mogelijk in staat,
de zieleroerselen van zovelen,
te verbeelden, te spiegelen, te reflecteren….

Maar….zouden we echter…
in onze Eigen Verbeelding blijven steken,
en beperkt bespiegeling zich tot onszelf….,
Dan zijn wij behept
van narcistische kunstjes…,
Wat leidt tot Beperking van
denken en handelen
en tot de Gijzeling van
Ons Talent.

Helaas………
Beweren heeft niks van doen
met Bezweren.
En is onze beeldTaal een antwoord,

Gesmeed als het ijzer
al koud is.., óf  één
met de stampende lans,
Naar een kans….,

Dan blijven we zwerven
Langs grenzen….
Geschreeuw en geroep
uit duisternis.

Geboorte, leven, liefde,
Pijnen en ziekte,
De Dood………

Wij kúnnen niet bezweren…..

‘De loop der dingen’
kunnen wij uitdrukken
En zo Vergankelijkheid draaglijk maken

‘een glimp van Zingeving’
‘de glans van Eenvoud’,
‘de taal van Stilte’,……..
één moment zichtbaar maken, en dit..
Met Liefde laten leven.
 
                                            (Gorillagirl 1, Dees Goosen)

agenda

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de uitwisselingstentoonstelling van 6 kunstenaars aangesloten bij “Arsis” en “De Ploeg” uit Groningen. De tentoonstelling is van 28 augustus t/m 21 september 2002 in het Ploeghuis, St. Walburgstraat 1, 9712 HX te Groningen. Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 13-17 uur; zondags van 14-17 uur.

Het betreft werk van de bij de Ploeg aangesloten kunstenaar Mark DeYoung en de Arsis leden Yvette Bakker, Aagje Pel, Jan Wessendorp, Gerrit Westerveld en Peter van Zielst.

Zondag 15 september 2002 om 16 uur bent u welkom om deze ontmoeting van kunstenaars uit zuid-west en noord-oost Nederland te vieren. Er zullen gedichten van Jos Steegstra worden voorgelezen. Jos is in Groningen geboren en was slechts korte tijd lid van Arsis toen hij enige maanden geleden overleed. Ploeglid Jan Wiegers was een oom van Jos Steegstra, hetgeen een extra band schept bij deze gelegenheid.

agenda

kunst aan tafel

In opdracht van kunstuitleen Artotheek 18 hebben leden van het Roosendaalse kunstenaarscollectief BKC en kerngroepleden van Arsis eettafels omgetoverd tot kunstobjecten.  De tafels worden tijdens de Kunstmaand in diverse Roosendaalse restaurants zowel tentoongesteld als gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we graag door naar de website van  Ron Scherpenisse .

September Roosendaal Kunstmaand Met werk van Peter Baaijens, Cees van Gastel, Jenny van Herwijnen, Marijke Maa, Jan Nederveen, Aagje Pel, Ron Scherpenisse, Katja Tempelaars, Christinne Veraart en Monique Visser op locatie bij Proeverij Caruso, Restaurant Catszand, Restaurant Sistermans, Bistro Het Kleine Verschil, De Moriaan, Den Dieje, Restaurant ’t Notarishuys, Restaurant De Belofte, Theaterrestaurant Het Verkadehuis en Restaurant De Daan.

agenda

Maandag 26 augustus wordt op meer dan spectaculaire wijze het startsein gegeven voor Cumenu, het nieuwe samenwerkingsverband waarin alle mogelijke culturele instellingen hun bijdrage leveren aan de cultuureducatie van de basisschooljeugd in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Ook Arsis is hierbij betrokken. In stadspark Kijk in de Pot wordt die middag aan meer dan drieduizend kinderen een hors d’oeuvre gepresenteerd dat er zijn mag. Meer over Cumenu in latere bulletins.

Het startschot voor Cumenu 26 augustus in Stadspark Kijk in de Pot vanaf 13.50 uur.

post aan de redactie = ophef@planet.nl

De redactie ontvangt graag post. Als u echter een bijlage met uw bericht meestuurt verzoeken wij u dit in het bericht te melden. Dus even een korte omschrijving – de titel van het bestand bijvoorbeeld – zodat wij hier op de redactie met een gerust gemoed uw bijlage kunnen openen. Niet vermelde bijlagen gaan ongeopend de prullenbak in.
Klik hier voor een uitgebreide toelichting

Wilt u nadere inlichtingen over Arsis-zaken of wilt u donateur worden? Schrijf dan naar het secretariaat, << door redactie verwijderd >>

Aan dit bulletin werkten mee:
Jeroen van der Ham
Jan Wessendorp
Auke van der Heide

ARSIS ondervindt medewerking en ondersteuning van de volgende bedrijven en instellingen: de Gemeente Bergen op Zoom, Brouwers Management Consultancy, Ecopoint, ETI installatiebedrijf, Jos Krijger Schilder- en afwerkingbedrijf, uitgeverij Kleinood & Grootzeer, Stichting Kunstwerk, Gemeentemuseum Het Markiezenhof, Prins Bernhard Cultuurfonds, Worknet Personeelsdiensten.

<terug ^begin pagin