Arsis presenteert Gerard Fransen

Arsis presenteert beeldend kunstenaar Gerard Fransen

Donderdagavond 23 november houdt de bij Arsis aangesloten beeldend kunstenaar Gerard Fransen een inleiding over zijn kunstenaarschap, en geeft hij toelichting op zijn Motivatie en Inspiratie.

Motivatie en Inspiratie 

Een voordracht over 2 gevleugelde woorden die in het leven van elke kunstenaar belangrijk zijn.

Gerard is al een aantal jaren als bevlogen beeldhouwer bezig zijn eigen invulling hieraan te geven. Geen hoogdravende causerie maar een verhaal wat heel dicht bij het gevoel van de kunstenaar staat. Kunst maken heeft al heel lang een belangrijk deel van zijn leven en interesse uitgemaakt. Na jaren met veel genoegen en plezier gewerkt te hebben als docent Werktuigbouwkunde / Procestechniek in het MBO, is hij zich op latere leeftijd gaan professionaliseren in de kunst door een opleiding te volgen aan de kunstacademie. Na zijn afstuderen is hij bijna dagelijks te vinden in zijn atelier. HIj zit vol ideeën en heeft eigenlijk te weinig tijd om alles te kunnen uitvoeren.

Zijn inspiratie is terug te voeren tot een 3-tal basisgedachten:

1 De vorm van Letters: het elementaire van geschreven taal in leesbaar en onleesbaar schrift. Bij een aantal van zijn werken is de vorm van de letter dan ook prominent aanwezig.

Elk verhaal heeft twee kanten


2 Organische vormen: zowel figuratief als non-figuratief, waarbij cirkels en rechte lijnen de basisvormen zijn voor zijn beelden.

Oloïde op glas en graniet


3 Technische vooropleiding: inspiratie haalt hij ook uit zijn oorspronkelijke beroep als werktuigbouwkundige. Dit wordt zichtbaar bij zijn multidisciplinair materiaalgebruik en de vaak demonteerbare vorm waarin hij zijn beelden maakt.

Balance


Zijn grote voorbeeld is de Spaanse beeldhouwer Jaume Plensa.

Naast het beeldhouwen, is ook het letterhakken een belangrijk onderdeel van zijn kunstenaarschap. Zijn enthousiasme daarvoor brengt hij in de cursus letterhakken over aan zijn leerlingen, met als credo: vorm de letter en de tekst zodanig dat de zeggingskracht wordt vergroot. Door vlakken en lijnen te combineren in een bepaald evenwicht, ontstaat een elementaire spanning die interessant is om naar te kijken.

Tijdens zijn presentatie op 23 november licht hij zijn motivatie en inspiratie aan de hand van zijn werk toe. Tevens is op die avond zijn atelier, inpandig bij Arsis, geopend en als het een beetje meezit ziet u hem aan het werk.

Gerard is al een aantal jaren lid van Krot&Co. Een kunstenaarscollectief (Bergen op Zoom) dat bestaat uit een 4-tal kunstenaars die naast hun eigen productie, gezamenlijk installatiekunst maken. Enkele grote werken van het collectief zijn: De Bospoort (2011), Time ( 2013), Moveable Space (2015) en Moveable Space 2 parallel (2017). Dit laatste kunstwerk heeft Krot&Co onlangs geëxposeerd in de verhalenkamer van de bibliotheek in Bergen op Zoom.


Presentatie Gerard Fransen op donderdag 23 november
De Arsiszaal is open vanaf 19.30 uur – start van de presentatie 20.00 uur


Wij stellen het op prijs wanneer u tijdig aanwezig bent.

Blog Gerard Fransen: klik hier

FB Arsis

Thema-avond #3 over INSPIRATIE

Op de 2e donderdag van de maand 
> November: Thema-avond #3

I.N.S.P.I.R.A.T.I.E

We gaan het verschijnsel ‘INSPIRATIE’ bekijken, bespreken, vergelijken en ….. ? 
 
Presentatie en gespreksleiding: Hans Timmermans
 
Je wordt uitgenodigd om voorbeelden mee te brengen of ze vooraf naar Hans te mailen (en ze ook dan mee te brengen!) die je inspireren of die voor jou met inspiratie te maken hebben. Mail klik Hans

INSPIRATIE 

Wat is het?
Hoe kom je eraan?
Wat doe je er mee?
Wat moet je er mee?
Kan het ook zonder?
Wat zeggen deze en gene er over?
Is dat relevant voor je?

QUOTES:

“Letterlijk: inblazing.”
“Een bewustzijnstoestand (‘bezieling’) waarin de kunstenaar over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos de vormgeving vindt die voor het beoogde kunstwerk het meest geschikt is”.
“Inademing, het opzuigen van lucht in de longen door actief het middenrif samen te trekken en de spieren tussen de ribben”.
“Kunstenaars worden bij het maken van hun werk geïnspireerd door talrijke fenomenen en gebeurtenissen. Een inspiratiebron kan een gebeurtenis, object of persoon zijn waaruit een kunstenaar ideeën put. Bij de oude Grieken kregen inspiratiebronnen een goddelijk karakter en werden ze gesymboliseerd door de Muzen”.

“Belangrijke inspiratiebronnen binnen de kunstwereld zijn onder meer de natuur, de klassieke mythologie en de emotionele beleving. Naast deze voorbeelden speelt het werk van andere kunstenaars bij heel wat artiesten een grote rol. Zowel reeds lang overleden kunstcollega’s als eigentijdse vakgenoten hebben een grote invloed op het werk van hedendaagse kunstenaars”.


TJA, EN NU WIJ…

Laten we het hebben over of en hoe inspiratie in jouw creatieve proces een rol speelt.

Hoe je het krijgt / organiseert / zoekt / vindt.
Waar je het vindt.
Of je het persé nodig hebt…
…etcetera.
 
Voorbeelden ter illustratie zijn meer dan welkom.
Zoals gewoonlijk is er een beamer, mediaspeler en geluidsinstallatie beschikbaar.

Ik hoop dat we weer een mooi en inspirerend gesprek hebben!


Tot ziens op 9 november – 2e donderdag van de maand
!

De Arsiszaal is open vanaf 19.30 uur. De thema-avond start om 20.00 uur.

AAN / UIT Weug en Warmoeskerken in Galerie Arsis

Vrijdag 3 november 2017 17.30 uur

Graag nodigen wij je uit bij de opening van de installatie
AAN / UIT in Galerie Arsis, Annastraat 10 te Bergen op Zoom.

Ward Warmoeskerken en Irene Weug hebben samen gezocht naar een vorm om hun werk te presenteren. De installatie AAN / UIT is daarvan het resultaat.

AAN/UIT
Irene Weug & Ward Warmoeskerken
installatie
963 x 865 x 300 cm
katoen, wol, zijde, plastic, veren

Kleding gaat aan, kleding gaat uit. Een ritme. Muziek. Een dagelijks terugkerend ritueel. Met meer betekenis dan je misschien denkt. Want wat je aantrekt drukt uit wie je bent. Of juist wie
je wilt zijn. Je komt uit voor hoe je je voelt of geeft juist aan hoe je je wilt voelen.

Maar wat als je je kleding tot op de draad uitknipt? Komt dan je innerlijk aan het woord? Komt dan echt uit wie jij bent? En hoe onderscheid je je met je kleding van de massa? Sluit je aan bij de rest of spring je er uit? Trek je je iets aan van wat de ander over jouw kleding denkt?

Vragen die aan de basis liggen van de installatie AAN/UIT van Irene Weug en Ward Warmoeskerken. Een installatie die jou uitnodigt om na te denken over wat je aan- of juist uittrekt en wat dat zegt over jou.

Kun je niet bij de opening zijn en heb je wel zin om te komen kijken, kom dan in november 2017 op vrijdag- of zaterdagmiddag langs tussen 12 en 17 uur.
Koopzondag 26 november is de Galerie ook open van 12 tot 17 uur en zijn zij ook samen aanwezig.


Website Ward Warmoeskerken


FB Arsis

De Biënnale Belicht

Avondthema 26 oktober: Biënnale Venetië

Dag allemaal,

Elke 4de donderdag van de maand is er een presentatie van een kunstenaar bij Arsis. Nu was er nog ruimte in de agenda en Christine Veraart en Irene Weug bedachten de avond van 26 oktober eens anders in te vullen dan gewoonlijk en hebben het idee opgevat om als thema van die avond te kiezen voor de Biënnale(s) van Venetië. Beide hebben onlangs de 57e versie bezocht.

Het is een gegeven dat veel kunstminnaars en kunstenaars, ook van Arsis, met en zonder geliefden de Biënnale van Venetië bezoeken. Iedereen maakt veel foto’s en komt met een vol hoofd terug. Graag willen we op 26 oktober die beelden met jullie samen presenteren.

Zoek in je beeldarchief naar Biennale-foto’s, selecteer en kies er maximaal 10. Stuur ze naar Irene via de mail ( link mail Irene Weug ) of zet ze op een USB-stick en neem deze mee. Meld in ieder geval dat je beeld hebt. 
Christine en Irene zorgen ervoor dat iedereen tot zijn recht komt. Vertel bij jouw beelden in het kort wat je raakte, wat je opgewonden maakte, waar je een grondige hekel aan kreeg, welk beeld je inspireerde voor je eigen w.erk. Het kan ook zijn dat je er geen toelichting bij wilt geven.

Christine en Irene maakten veel foto’s, waaronder deze. Herken je nog iets?

    

    

Stichting Arsis Kunst en Sociëteit, West-Brabant
Kometenlaan 38 Bergen op Zoom

Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur

Wij stellen het op prijs wanneer u tijdig aanwezig bent

14 en 15 oktober foto tentoonstelling van Fixed Focus bij Arsis

Op zaterdag 14 oktober en zondag 15 oktober tonen de leden van Fixed Focus uit Bergen op Zoom hun beste foto’s in de expositieruimte van Stichting Arsis Kunst en Sociëteit aan de Kometenlaan 38.
Naast een vrije keuze van de leden om hun kwaliteiten te laten zien, is er ook aandacht voor het thema  “Kleurrijk Nederland” en zijn er Audiovisuele producties. Het aanbod wordt door de jury van Fixed Focus getoetst op technische en creatieve waarde.
De jury bestaat uit Ludwig van Hooren (fotograaf en juryvoorzitter), Gijs Proost (fotograaf) en Jacky Stormezand (lid fotogroep Spectrum Berchem België).

En FixedFocus viert met deze tentoonstelling ook zijn 10-jarig bestaan.

Namens Stichting Arsis Kunst en Sociëteit wordt, apart van de beoordeling door de FF jury, de Arsis Prijs uitgereikt. 
De jury die Arsis vertegenwoordigt, is samengesteld o.a. uit de kunstenaars Frank Beek, Ewoud Willem van Doorn, Hans Timmermans. Zij zullen de foto’s niet zozeer op technische kennis en kunde beoordelen, maar deze op hun kunstzinnige waarde schatten.

De ruim 150 foto’s en dia’s zijn te bewonderen in de expositieruimte van
Stichting “Arsis Kunst en Sociëteit” aan de Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom.

De tentoonstelling is te bezoeken bij Arsis op zaterdag 14 oktober van 11:30 tot 17:00 uur en op zondag 15 oktober van 11:00 tot 17:00 uur.

 

 

Thema-avond 2 “KUNST of NIET”

     

ARSIS thema-avond nr. 2 op 12 oktober 2017

Thema: “KUNST of NIET?”

Een gesprek / discussie / debat…??
over de vraag: “Is dit kunst of niet?”

Gesprekleider: Hans Timmermans.

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van voorbeelden die door de deelnemers ingebracht kunnen worden. Hans zal met zachte of harde hand en met of zonder zwarte band het gesprek in functionele banen pogen te houden.

De vorm:
Voorbeelden worden in dipolen ofwel tegenstellingen aangeleverd en toegelicht door enkele of alle deelnemers aan het gesprek:
De dipool: Eén voorbeeld dat zeker “kunst” is en een voorbeeld dat zeker “niet kunst” is vanuit het perspectief van de spreker.

Behalve de vraag “KUNST of NIET” zal ook zeker de vraag:
“En waarom dan wel of niet?” aan de orde komen en daarmee het perspectief dat de spreker heeft.

Misschien gaat het gesprek, of wellicht discussie of debat vooral over de verschillende perspectieven dan over de voorbeelden zelf en
misschien ook wel over: “Wat betekent Kunst voor jou en waarom dan?”

Inleidingen op deze thema-avond worden gehouden door Christine Veraart en Hans Timmermans en door wie zich verder aanmeldt als inleider.

In tegenstelling tot de ludieke toon van de aankondiging is deze avond serieus bedoeld om van gedachten te wisselen over zaken als:
“Waarom ben je bezig met kunst, wat inspireert je, wat is je interesse in kunst en wat doe je met die interesse. In hoeverre speelt werk van andere kunstenaars een rol in je eigen creatieve proces, ….”

Misschien is een inspirerend gesprek met geestverwanten wel het mooiste resultaat wat deze thema-avond kan hebben, naast ongetwijfeld een hoop plezier..

NB: de avond is toegankelijk voor iedereen die er in geïnteresseerd is!

Belangrijk verzoek:

Stuur ajb. voorbeelden die je in wilt brengen als jpeg, text (docx of pages), of geluidsfragment naar Hans Timmermans: timmermanshans@me.com om opgenomen te kunnen worden in een PowerPoint / KeyNote presentatie.

NB: je bent zelf de spreker bij je eigen voorbeelden,

– vragen die zeker gesteld zullen worden:
– wat is het dat we zien en waarom  / hoe / waar is het gemaakt?
– wat vindt je er zelf van en waarom?
– waarom houdt het je bezig en hoe dan?

Het is aardig als je over de antwoorden alvast nadenkt…

donderdag 12 oktober 2017
aanvang: 20:00 uur
zaal open: 19:30 uur

Stichting Arsis Kunst en Sociëteit
Kometenlaan 38 Bergen op Zoom

Expo Janine Chedd en Mus in Flor van Puttemuseum

Tot 2 december 2017 in het Flor van Puttemuseum
boven restaurant de Blauwe Pauw Ossendrecht

Openingstijden 10 AM – 10 PM vrije inloop op de 2e verdieping
adres: Onze Lieve Vrouwe Ter Duinenlaan 199 Ossendrecht

Janine Chedd uit zich door kwetsbare gevoelige soms frêle voorstellingen, 2- en 3-Dimensionaal.

Mus is geïnspireerd door bos en bomen, door de natuur en geeft daaraan haar eigen uitleg op kleurrijke schilderijen.

Beide kunstenaars zijn aangesloten bij 

Opening tentoonstelling en Nelke Line dans in Nw ABG

Op vrijdag 6 oktober 2017 is de volgende maandelijkse expositie in Galerie Arsis geopend.

Corine Heijmans, beeldend kunstenaar uit Bergen op Zoom, toont in oktober haar beeldend onderzoek

‘Zou alles daar anders zijn?’

Jan Nederveen heeft onder aanwezigheid van ruim 50 belangstellenden, deze expositie geopend.

Deze tentoonstelling is de hele verdere maand oktober nog te bezoeken op de vrijdagen, zaterdagen en de koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur in Galerie Arsis in de St Annastraat.

Hier een impressie van de opening.Ook op vrijdag 6 oktober is er door de bij Arsis aangesloten kunstenaars Manu Dudink, Pierrette Schoon en Irene Weug bij het Nieuwe ABG samen met bewoners in het kader van de week van beweging de dans Nelken-line ingestudeerd en uitgevoerd.

Deze dans, die Arsis al eerder heeft uitgevoerd, o.a. in het kader van Heerlijke Kunst is ontwikkeld door de beroemde choreograaf Pina Bausch. Het is een dans die de verloop van de seizoenen, voorjaar, zomer, herfst en winter voorstelt.

Samen met een groep bewoners is deze dans ingestudeerd en uitgevoerd met veel inzet en plezier door de bewoners. Hier een impressie hiervan.

 

Oktober expositie van Corine Heijmans bij Galerie Arsis: ‘Zou alles daar anders zijn?’

Vrijdag 6 oktober 2017 wordt om 19:30 de volgende expositie in Galerie Arsis geopend.

Corine Heijmans, beeldend kunstenaar uit Bergen op Zoom, toont haar beeldend onderzoek

‘Zou alles daar anders zijn?’

Jan Nederveen zal deze expositie openen.

Daarna zal deze de hele verdere maand oktober nog te bezoeken zijn op de vrijdagen, zaterdagen en de koopzondag van 12:00 tot 17:00 uur.

 

Zou alles daar anders zijn?

 

“Het was bekend dat het niet bepaald een prettige verblijfplaats was, maar dat harde noodzaak onze aanwezigheid daar noodzakelijk maakte.
Er waren er die het vertrek in eenzaamheid vierden of liever gezegd ondergingen. Ze wisten, dat het geen plezierreisje zou worden.”

Corine : “Dit is een fragment uit een krantenartikel over het vertrek van de marine naar Nieuw-Guinea. Mijn vader was een van hen.
Het verhaal van mijn vader over Nieuw-Guinea en het moment vóór het vertrek naar een onbekend land was mijn inspiratie voor dit beeldend onderzoek.”

Te zien in

Galerie Arsis
St. Annastraat 10
Bergen op Zoom

Arsis gaat internationaal met de uitvoering van de Nelken-Line

Philippine (Pina) Bausch (Solingen, 27 juli 1940 – Wuppertal, 30 juni 2009) was een Duitse danseres, choreograaf, dans-pedagoge en artistiek directeur van het Tanztheater in Wuppertal. Zij heeft vele mooie choreografiën achtergelaten. Haar erfenis wordt o.a. door de Pina Bausch Foundation beheert.

Deze heeft het initiatief genomen om een specifieke dans van Pina Bausch zodanig te bewerken dat deze door iedereen kan worden uitgevoerd. En zij vragen ook de uitvoerders hiervan een film te maken en deze op te sturen.

Hier kan je de informatie vinden van dit initiatief (in het Engels of Duits) 

Arsis heeft, georganiseerd door Irene Weug, Emmely Tunders en Manu Dudink en onder aanvoering van Emmely, deze dans in juli uitgevoerd op de locatie waar afgelopen september 2017 Heerlijke Kunst exposeerde. (www.heerlijkekunst.nl)

Met enige trots kunnen wij melden dat wij zijn toegelaten tot het project door de Pina Bausch Foundation en opgenomen zijn tussen de filmpjes van alle andere mondiale uitvoerders.

Je kan het resultaat hier bekijken

 

Het filmpje