AI (artificiële intelligentie, kunstmatige intelligentie).
Denk je bij deze term, ‘wat is dat’ of ‘hier zou ik wel meer van willen weten’ en ‘wat betekent het voor mij’ kom dan naar de Arsis middag

Maarten van ’t Hof en Wim van Gastel delen hun kennis en hoe je AI zelf kan toepassen. Maar misschien gebruik je zelfs het al zonder het te weten.

AI volgens Wikipedia: “het vermogen van een systeem om externe gegevens correct te interpreteren, om te leren van deze gegevens, en om deze lessen te gebruiken om specifieke doelen en taken te verwezenlijken via flexibele aanpassing.”

Andere definitie:
Het doel van AI is om computersystemen in staat te stellen te leren, redeneren, problemen op te lossen en beslissingen te nemen op een manier die vergelijkbaar is met menselijke intelligentie. Met AI kunnen computers gegevens en patronen analyseren, menselijke spraak en tekst begrijpen, beelden en video’s verwerken, autonome beslissingen nemen en zelfs menselijke emoties herkennen.

Hoe denk jij over AI?
Is het een kans, een bedreiging (voor de kunst) of beide, we gaan het onderzoeken en bespreken.

Wat gaan we doen.
Aan de hand van voorbeelden laten we zien wat zoal mogelijk is, en Wim laat voorbeelden zien van hoe hij al AI toepast bij het creëren van een kunstwerk.

Datum en tijd:
Zondag 7 april, aanvang 15.00 uur, galerie open om 14.30 uur.
Graag via mail aan info@arsis-boz.nl aangeven als je van plan bent te komen.
Toegang gratis.

Locatie:
Zuivelplein 5
Bergen op Zoom.


Inleidende middag over AI in de kunst. Zondag 7 april, 15:00 uur.